Nekonvenčné metódy proti rakovine na jednej webke.

Vitamín D, rakovina prsu a tlustého střeva

06/02/2007 – Byly provedeny dvě studie, které uvádí, že zvýšení příjmu vitamínu D na 2.000 IU (tj. cca 50µg) denně může snížit riziko vzniku rakoviny prsu a tlustého střeva na polovinu.
Výsledky studií, které prováděly stejné skupiny vědců z mnoha institucí , jsou založeny na společné analýze a na meta-analýze studií a mohou zvýšit tlak na orgány zodpovědně za zvýšení doporučené denní dávky tohoto vitamínu.
V současné době je doporučená dávka vitamínu D 200-400 IU (5-10µg) a zvýšená dávka tolerovaná v USA a v EU je 2.000 IU. Tj. 50µg denně. Nicméně současný výzkum, zejména klinické zkoušky, ukazuje že by měla být tato dávka zvýšena. Navíc nedávné hodnocení rizika, které prováděla americká organizace Council for Responsible Nutrition (CRN), dospělo k závěru, že zvýšená tolerovaná dávka by měla být 10.000 IU (250 µg denně).
První dvě studie, zaměřené na rakovinu prsu a publikovanév časopise Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, zkoumaly údaje dvou předchozích studií s celkovým počtem účastníku 1760 a zjistily, že u jednotlivců s nejvyšší hladinou 25-hydroxyvitamínu D, nebo 25(OH)D ( 50 nanogramů na mililitr) se snížilo riziko vzniku rakoviny prsu o 50% ve srovnání s těmi, kteří měli nejnižší hladinu vitamínu D v krvi (10 nanogramů na mililitr nebo méně).
Vitamín D se vztahuje ke dvěma biologicky inaktivním prekuzorům – D3, známému jako cholekalciferol a D2, známému jako ergokalciferol. Uvádí se , že vitamín D3, produkovaný kůží po vystavení kůže světelnému záření UVB (290 až 320 nm), je více bioaktivní. Vitamín D2 je derivován z rostlin a do těla se dostává pouze stravou.
Oba prekuzory D3 i D2 jsou v játrech a ledvinách hydroxylovány a vytváří 25-hydroxyvitamín D (25(OH)D), neaktivní formu, a 1,25-dihydroxyvitamín D (1,25(OH)2D), biologicky aktivní formu, která je je velmi důsledně kontrolována organismem.
"Údaje získané studií byly velmi jasné a ukazují, že jednotlivci ve skupině s nejvyšší hladinou vitamínu v krvi měli nejnižší míru výskytu rizika rakoviny prsu a toto riziko klesalo s tím, jak se v jednotlivých skupinách zvyšovala hladina 25-hydroxyvitamínu D v krvi," uvádí vedoucí výzkumu Cedric Garland z University of California.
Požadované koncentrace 50 nanogramů na 1 mililitr 25 (OH)D může být dosaženo příjmem 2000 IU vitamínu D a pokud to příznivé klimatické podmínky dovolí, vystavením 50% kůže slunečnímu záření po dobu 12 minut denně, nejlépe v poledne, píší vědci.
Meta-analýza kolorektálnío karcinomu, publikovaná v časopise American Journal of Preventive Medicine, dala dohromady výsledky 5 studií, zahrnujících 1.448 jednotlivců (všichni Kazaši), které zkoumaly spojení hladiny vitamínu 25 (OH)D s rizikem rakoviny tlustého střeva.
Stejně jako u studie rakoviny prsu, i zde byly účastníci seřazeni podle hladiny sera 25(OH)D v krvi a rozděleni do pěti skupin, od nejvyššího a po nejnižší obsah. " Touto meta-analýzou jsme zjistili, že zvýšení hladiny séra 25-hydroxyvitamínu D na 34 nanogramů/ml sníží míru výskytu kolorektálního karcinomu na polvinu", uvádí zpráva.

Zdroj: Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology
Published on-line ahead of print; doi: 10.1016/j.jsbmb.2006.12.007
Vitamín D a prevence vzniku rakoviny prsu: Spojená analýza
Autoři: C.F. Garland, E.D. Gorham, S.B. Mohr, W.B. Grant, E.L. Giovannucci, M. Lipkin, H. Newmark, M.F. Holick, F.C Garland
American Journal of Preventive Medicine
svazek 32, číslo 3, strany 210-216
Optimální stav vitamínu D pro prevenci vzniku kolorektálního karcinomu – kvantitavní meta-analýza.
Autoři: E.D. Gorham, C.F. Garland, F.C Garland, W.B. Grant, S.B. Mohr, M. Lipkin, H. Newmark, E.L. Giovannucci, M. Wei, M.F. Holick,

informačný zdroj tu

Silné potencie vitamínu D3 za malý peniaz si môžte objednať tu

Linky na výhodné ceny s rôznym obsahom D3
120 kapslí s 2000IU
180 kapslí s 2000IU
120 kapslí s 5000IU
180 kapslí s 5000IU
360 kapslí s 5000IU
120 kapslí s 10 000IU

08.10.2017 23:09:32
cykloturistika
„Výzkumníci z McGill Cancer Center poslali 118 lékařům, expertům na rakovinu plic, dotazník k zjištění míry důvěry, kterou měli k terapiím, jichž běžně používali. Byli požádáni, aby si představili, že by sami dostali tuto nemoc, a kterou ze šesti současných experimentálních terapií by si v tomto případě vybrali. Odpovědělo 79 lékařů. 64 z nich řeklo, že by nesouhlasili s žádnou léčbou zahrnující cis-platinum - jednu z chemoterapeutických drog, kterou běžně používali - a 58 ze 79 těchto lékařů se domnívalo, že všechny v úvahu přicházející experimentální terapie jsou neakceptovatelné kvůli neúčinnosti a vysoké toxicitě chemoterapie."
(Philip Day „Cancer: Why we are still dying to know the truth", Credence Publications, 2000)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one