Nekonvenčné metódy proti rakovine na jednej webke.

Vilcacora

(prevzaté z internetu, pravdivosť informácií som nepreveroval!)

Zvesti o úspešnom použití liečivých prípravkov z Vilcacory sa pred niekoľkými desaťročiami postupne začali dostávať z Peru do celého sveta. Veľkú zásluhu na tom má aj páter Szeliga a jeho krajania. Hoci tento poľský misionár nie je lekárom, niektorí ho označujú za jedného z najúspešnejších lekárov, či liečiteľov na svete. On totiž prípravkami z Vilcacory ale aj z iných liečivých rastlín z peruánskeho pralesa vyliečil veľké množstvo ľudí s rôznymi chorobami, vrátane zhubných nádorov i AIDS.

V dnešnej dobe sa výskumu liečebných účinkov prípravkov z Vilcacory venuje množstvo vedeckých a lekárskych centier v mnohých krajinách - okrem Peru, Rakúska a Poľska napr. aj v Nemecku, Anglicku, Maďarsku, Taliansku, Švajčiarsku. O veľkom záujme odbornej verejnosti o Uncaria tomentosu svedčí okrem iného aj skutočnosť, že v roku 1994 sa v Ženeve pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) konala medzinárodná konferencia venovaná výlučne tejto rastline. Účastníci konferencie konštatovali, že od objavenia chinínu žiadna iná rastlina z Južnej Ameriky nevyvolala toľko pozornosti a záujmu odborníkov zo sveta vedy.

Vedecké výskumy a klinické štúdie potvrdili množstvo pozitívnych, či liečebných účinkov Vilcacory. Medzi nimi na prvom mieste treba uviesť pozitívny vplyv na imunitný systém. To je jedným z vysvetlení pozitívnych výsledkov získaných pri liečení rôznych infekčných ochorení. Významným je zistenie, že ide nielen o rôzne bakteriálne infekcie, ale aj o ochorenia vyvolané plesňami (napr. kandidózy), parazitmi, ale hlavne rôznymi vírusmi. Rovnako ako protiinfekčná je dôležitá aj protinádorová imunita. Aj v boji proti obávaným nádorovým chorobám sa Vilcacora osvedčila. Zaujímavé sú aj skúsenosti s antimutagénnym účinkom Vilcacory. (Mutagenita znamená schopnosť vytvárať mutácie, ktoré môžu viesť k vzniku nádorov.) V tejto súvislosti je pozoruhodná informácia z 38. čísla časopisu Journal of Ethnopharmacy z r. 1993. Zistilo sa, že moč nefajčiarov nevykazuje mutagénnu aktivitu, pričom moč fajčiarov áno. Po aplikácii prípravku z Vilcacory mutagénna aktivita v moči fajčiarov výrazne klesla. Z tohto prakticky vyplýva, že je vhodné Vilcacoru užívať aj preventívne najmä u fajčiarov.


.

 

 

 

„Výzkumníci z McGill Cancer Center poslali 118 lékařům, expertům na rakovinu plic, dotazník k zjištění míry důvěry, kterou měli k terapiím, jichž běžně používali. Byli požádáni, aby si představili, že by sami dostali tuto nemoc, a kterou ze šesti současných experimentálních terapií by si v tomto případě vybrali. Odpovědělo 79 lékařů. 64 z nich řeklo, že by nesouhlasili s žádnou léčbou zahrnující cis-platinum - jednu z chemoterapeutických drog, kterou běžně používali - a 58 ze 79 těchto lékařů se domnívalo, že všechny v úvahu přicházející experimentální terapie jsou neakceptovatelné kvůli neúčinnosti a vysoké toxicitě chemoterapie."
(Philip Day „Cancer: Why we are still dying to know the truth", Credence Publications, 2000)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one