Nekonvenčné metódy proti rakovine na jednej webke.

Nová germánská medicína

Mýty a fakty o GNM

 

Dr. Ryke Geerd Hamer objevil přírodní zákonitosti průběhu všech onemocnění. Bylo to před více než 25 lety, kdy sám, jakožto šéflékař onkologické kliniky v Bavorsku, onemocněl rakovinou. Napadly ho jisté souvislosti, na jejichž základě se následovně sám uzdravil.

Zkoumal pak u svých pacientů, jestli to u nich je také tak, a bylo. Když zveřejnil svou vědeckou práci o původu a léčení rakoviny, kdy je úmrtnost na rakovinu maximálně 5%, byl z kliniky vyhozen. Po mnoha útocích stran veřejných sdělovacích prostředků, lobistů farmaceutického průmyslu a dalších, se musel z Německa vystěhovat.

Základní myšlenky

Dr. Hamer dokazuje, že každé onemocnění je dvoufázové a začíná nějakým biologickým konfliktem či šokem.

· Konflikt nebo šok může být pro dotyčnou osobu ztráta dítěte, partnera, rodičů, práce či domova. Jiným druhem konfliktu může být, když nemůžeme něco zkousnout, něco strávit, když jsme utrpěli ztrátu sebeúcty nebo zažili narušení vlastního revíru a podobně.

· První fázi onemocnění nazýváme konflikt-aktivní. Člověk na tu událost či konflikt stále myslí, nemůže kvůli tomu usnout, má studené končetiny. Tato fáze se nazývá též sympatikotonní, neboť je aktivována ta část nervového systému, která se odborně nazývá sympatikus. Tato část je aktivní v akci, v ohrožení, při stresu.

· Druhá fáze onemocnění se nazývá léčebnou nebo také post-konfliktní , tedy po ukončení konfliktu. Vyznačuje se únavou, zvýšením teploty, bolestmi hlavy, zánětlivými procesy. To, co se v těle během konfliktní fáze pokazilo, se v této léčebné fázi opravuje.

Po ukončení léčebného procesu je člověk opět v normálu, zdráv, ba dokonce zdravější než před začátkem konfliktu, neboť tělo se poučilo – např. po zaplnění děr po kostní rakovině je kostní tkán hustější a pevnější než před tím – čímž chce organismus zabezpečit, že se něco podobného v budoucnu již nestane.

Tělo člověka se v mateřském těle vyvíjí ze třech původních zárodečních plátků, zvané entoderm, mesoderm a ektoderm. Z těchto zárodečních plátků se pak vyvíjí všechny orgány. Pro Novou Medicínu je důležité, že v konflikt-aktivní fázi reagují orgány dvojím způsobem, podle toho, do které skupiny podle zárodečných plátků patří:

1. orgány, vznikající z entodermu a část orgánů vznikajících z mezodermu tvoří v konflikt-aktivní fázi výrůstky, nádory, zvětšují se. Oproti tomu

2. orgány, vznikající z ektodermu a část orgánů vznikajících z mesodermu v konflikt-aktivní fázi zmenšují svoji substanci, tzn. vznikají díry a svrasklost orgánů, popř. se snižuje jejich funkčnost.

V léčebné fázi se v prvním případě za pomocí zánětů narostlá tkáň odbourává, k čemuž nám slouží bakterie. Ve druhém případě se úbytek tkáně rekonstruuje, nově vystavuje, k čemuž nám slouží jiné bakterie a viry. Přesněji řečeno, každý druh konfliktu s příslušným postiženým orgánem používá své typické, k léčení potřebné mikroorganismy.

Dalším objevem je skutečnost, že se na snímcích (pomocí magnetické resonance – CT) mozku v okamžiku začátku konfliktu objeví typické kruhy, vypadající jakoby se hodil do vody kámen. Tyto kruhy jsou vidět ihned po začátku konfliktu, a jejich umístění v mozku udává jak obsah konfliktu, tak orgán, na kterém se tento konflikt projeví.

Tyto kruhy, nazvané podle jejich objevitele HH (Hamersches Herd = Hamerské ohnisko), takto vypadají po celou dobu konflikt-aktivní fáze. Když dojde k vyřešení konfliktu, začíná se HH měnit: do oblasti místa soustředných kruhů se nabírá tekutina, vzniká edém neboli otok v mozku. Ten je příčinou již zmíněných bolestí hlavy v léčebné fázi. Vrcholem a též kritickým momentem léčebné fáze je pak, když mozek za pomoci otoku provedl své opravy a nyní se ho snaží vypudit. Mozek se na místě HH stáhne, aby vytlačil již přebytečnou vodu, což způsobí epileptoidní symptomy v oblasti, pro kterou je tato část mozku příslušná. To znamená že dotyčný příslušný orgán může na několik vteřin i minut být neschopen funkce. Kritická je tato situace zejména u srdce (klasický příklad infarkt myokardu), méně nebezpečné je to u orgánů, jejichž chvilková nečinnost život pacienta neohrožuje.

Pro lékaře, kteří by chtěli používat Novou Medicínu, je ovšem potřeba znát ještě jeden důležitý objev Dr. Hamera, tj. zákonitost pravé a levé ruky. Přiřazení orgánu k určitému místu v mozku se u těchto dvou skupin liší. Při konfliktu „ztráty partnera“ budou mít pravačky postižený jiný orgán než levačky. Zrovna tak u jiných konfliktů. Pro lékaře je tedy nutné vědět, zda je pacient pravák nebo levák, aby mohl správně přiřadit umístění HH v mozku a příslušný orgán v těle.

Na tisících pacientech bylo dokázáno, že objevy Dr. Hamera platí ve všech případech bez výjimky. Tyto poznatky už existují od roku 1981. Masivně se však potlačují. Neboť kdyby se podle nich léčilo, byly by prázdné nemocnice, prázdné psychiatrie, stejně jako ohromný výpadek zisku a mnoho nezaměstnaných ve všech povoláních, patřících k lékařsky-průmyslovému komplexu. Tyto biologické zákonitosti nalezl Dr. Hamer empiricky. Byly jím doposud dokumentovány na přinejmenším 20.000 případech a bez výjimky potvrzeny. Dají se přezkoušet všude, kdykoliv a na každém libovolném pacientovi.

Zdroj: časopis Medium
Obsiahle video o metóde https://youtu.be/10ssErPJmOQ
Oficiální stránky Nové Germánské medicíny: http://www.newmedicine.ca/

 

Dr.Hamer mal výnimočný úspech v jeho liečbe rakoviny,Oveľa vyšší, o akom som kedy počul pri tejto liečbe. Počas niekoľkých vážnych súdnych konaní prenasledovaného doktora Hamera, verejný prokurátor ( Wiener-Neustadt-Rakúsko) musel priznať že po 4 až 5 rokoch bolo ešte nažive 6000 zo 6500 pacientov, zväčša v pokročilom štádiu rakoviny. To je vyše 90 %, takmer pravý opak výsledkov očakávaných konvenčnou liečbou v pokročilých štádiách.
Dr Hamer začal jeho výskum, keď sa u neho rozvinula rakovina semenníkov, po tom, čo bol zastrelený jeho syn. Následne vyšetril a zdokumentoval vyše 15.000 prípadov rakoviny a vždy našiel prítomné nasledujúce charakteristiky, ktoré nazval” Železné pravidlá rakoviny”
 
Železné pravidlá rakoviny
 
1. Každá rakovina a príbuzné choroby začínajú ako DHS (Dirk Hamerov syndróm), ktorý predstavuje vážny akútne-dramatický a izolovaný konflikt - šokový zážitok. To sa prejaví simultánne na troch úrovniach: psychike, mozgu a telesnom orgáne.
2. Predmet psychického konfliktu rozhodne o umiestnení lokality ohniska alebo Hamerovho zhluku v mozgu a lokalite rakoviny v orgáne.
3. Priebeh psychického konflliktu je vo vzájomnom vzťahu s rozvojom Hamerovho zhluku v mozgu a priebehu rakoviny v orgáne.V momente šokového konfliktu nastane skrat na predurčenom mieste v mozgu. Toto môže byť nasnímané s komputerovou tomografiou (CT) a vyzerá to ako sústredné kružnice na strelecký cieľ, alebo ako povrch vody po tom, čo tam dopadol kameň. Neskoršie, keď sa konflikt vyrieši, obraz CT sa zmení a vyvinie sa opuch a nakoniec zjazvené tkanivo.
 
Ako špecifické a presne lokalizované môžu byť tieto mozgové poškodenia je vidno z nasledujúceho príkladu: Po jednej profesionálnej prednáške podal iný lekár Dr. Hamerovi CT mozgu pacienta a požiadal ho o vysvetlenie. Dr. Hamer zo snímky diagnostikoval, že pacient má čerstvo krvácajúci nádor močového mechúra v uzdravovacej fáze a starý karcinóm prostaty, cukrovku a zmyslovú paralýzu v konkrétnej oblasti, okrem toho zodpovedajúce emocionálne konflikty.
 
K všeobecnému úžasu, dr. Hamer bol schopný preukázať, že v tom istom čase, ako sa objavia cielené sústredné lézie, CT orgánu môže preukázať takéto sústredné poškodenia. Podľa Dr. Hamera toto sa udeje ihneď, keď psychický šok zasiahne úroveň podvedomia a v tej istej sekunde sa začne rozvíjať rakovina. Ale tým istým mechanizmom môžu byť spôsobené aj iné choroby. Ako prudko sa choroba rozvinie záleží na mnohých psychologických , energetických a výživových faktoroch, ale jeho podstata a lokácia sú rozhodnuté obsahom šokového konfliktu.
Hamer verí, že vzájomý vzťah medzi emocionálnymi šokovými udalosťami, zasiahnutými mozgovými oblasťami a súvisiacimi telesnými orgánmi sa rozvíja ako prispôsobenie ľudského vývoja podobnému programu v živočíšnom svete. Keď neočakávane zažijeme emocionálne utrpenie, uvedie sa do chodu pohotovostný nápravný program, čo je akýsi program biologického konfliktu s cieľom návratu bytosti do normálu. Takéto programy sa môžu dokonca aplikovať na rodiny a iné skupiny.
 
 
Hamer dáva nasledujúci príklad. Matka vidí dieťa pri nehode. V evolučných termínoch, dieťa sa zotaví rýchlejšie, keď dostáva mlieko navyše. Preto sa program biologického konfliktu pokúša stimulovať produkciu mlieka narastajúcim počtom buniek prsníka. Keď je matka praváčka, toto okamžite spôsobí objavenie sa Hamerovej kolónie v špecifickej pravej časti jej mozgu, ktoré súvisí s ľavým prsníkom. Keď sa dieťa zotaví, začne sa riešiť konflikt a mlieko nie je viac potrebné, matka dostane v tomto prsníku neškodnú formu tuberkulózy , ktorý rozloží nadbytočné bunky. Avšak keď chýba potrebná mykobaktéria, potom oblasť zvápenatie ako nečinný nádor. 
 
Ten istý proces platí aj pre zvieratá. Ovca, ktorej vlk zabije jahňa je náchylná na rakovinu vemena, strana závisí od toho či je ľavonohá alebo pravonohá. Zvyčajne sa ale u ovce tento konflikt vyrieši tak, že porodí ďalši mláďa. 
 
Nasledujúci príklad môže ilustrovať pôvodnú hodnotu tohto mechanizmu prežitia. Predstavme si, že lev naháňa antilopu. Antilopa musí okamžite mobilizovať všetky zdroje prežitia. Nervový systém (sympatikus) preberie vládu a navyše sa zaktivizuje špecifické nervové centrum, ktoré stimuluje aktivitu pľúc. Po úspešnom úniku zviera oddychuje a dominantný sa stane parasympatický nervový systém na dobu, kým sa znormalizujú telesné funkcie. 
 
V prípade, že je človeku diagnostikovaná rakovina, dokonca aj keď je diagnóza zlá, dá sa do pohybu ten istý biologický program, spôsobený tým istým strachom zo smrti, čo pomohol zvieraťu uniknúť smrti. Úroveň stresu sa zvýśi a mozgovo-pľúcne spojenie je aktivované, ale teraz nie je kde uniknúť. Môže trvať roky, než je konflikt vyriešený. Ččlovek je pod trvalým stresom, taktiež j mozgom je vyvolávaná aktivita, ktorá preberá formu narastajúcej kapacity pľúc neprestajným delením buniek. 
 
Tento proces môže byť zastavený len vypnutím spúšťacieho mechanizmu v mozgu cez utlmenie pôvodného šokového konfliktu. Toto sa stane, keď pacient následne podstúpi operáciu alebo prírodnú liečbu, v ktorú on alebo ona úplne uveria, že povedie k vyliečeniu. Avšak u tej istej procedúry u pacienta, ktorý má pochybnosti o efektívnosti tejto liečby a problém zostane nevyriešený, choroba pokračuje. Vďaka práci Dr. Hamera, toto nie je nepodložený predpoklad, ale pomerne vedecký fakt, ktorý môže byť overený kedykoľvek na CT snímkou mozgu.
 
Výber ohniska konfliktu sa deje asociáciou podvedomia. Napríklad biologický konflikt zahrňujúci vodu, ale tiež iné tekutiny, ako mlieko, alebo oleje, vedú k rakovine ľadvín, strach zo smrti k rakovine pľúc a psychologické prehltnutie ”väčšieho kúsku” než môžeme stráviť, k rakovine žalúdka alebo čriev. Pôvodne v zvieracom svete, je to skutočne veľký kus potravy, ale pre nás to môže byť nadmerný finančný záväzok alebo nejaký iný záväzok, ktorý sme si nabrali a nemôže byť naplnený. Avšak, cieľové ohnisko nie je určené samou udalosťou, ale presnejšie psychologickou významnosťou, ktorú má pre nás v čase udalosti.
 
Toto Hamer ilustruje iným príkladom: Žena, ktorá nájde jej manžela v posteli s inou ženou, ako sexuálna frustrácia spôsobuje rakovinu maternice. Keď to namiesto toho prežije ako partnerský konflikt, potom to v u ženy- praváčky vedie k rakovine pravého prsníka. Keď pocit z konfkliktu je strach a odmietnutie, potom to spôsobuje hypoglykémiu.
 
Ak nedostatok sebaúcty bol spôsobený v zlyhaní v športe, skôr ako v s pojení so sexualitou, potom problémby môžu vziknúť v ruke alebo nohe, prípadne v prstoch alebo ramene. 
Ďalšia typická situácia , ktorá môže viesť k biologickému konfliktu je strata postavenia, milovanej osoby, zamestnania, drahocenného majetku alebo teritória.
 
Dr. Hamer verí, že väčšina metastáz, alebo sekundárnych tumorov je spôsobených strachom z rakoviny, alebo strachom zo smrti, následkom negatívnej diagnózy alebo diagnózy rakoviny, ktorú pacient povedia. Avšak, v prípade, kde výsledný konflitný šok nemusí byť strach zo smrti, ale skôr hnev, nenávisť alebo konflikt z odlúčenia s partnerom alebo deťmi, potom by sa tumor mohol objaviť na iných miestach. Taktiež diagnóza rakoviny hrubého čreva zvyčajne vedie k rakovine pečene, kvôli podvedomému strachu z vyhladovania.
Všeobecná beznádejnosť, zúfalstvo a bezvýznamnosť tvoria chronický stress, ktorý bráni liečeniu rakoviny a iných chorôb. Podľa Hamera skutočná príčina rakoviny a iných chorôb je neočakávaný traumatický šok, na ktorý nie sme emocionálne pripravení. Nasledujúci zoznam ukazuje niektoré vzťahy medzi emocionálnymi konfliktmi a cieľovými orgánmi.
 
Nadobličková kôra - nesprávny smer, mravný úpadok
Močový mechúr - škaredý konflikt, špinavé triky
Kosť – nedostatok sebaúcty, pocit menejcennosti
Miečne prsné žlazy – vyžadujúca starostlivosť alebo disharmónia
Prsné mliečne kanáliky – konflikt separácie, oddelenia
Prsník, ľavý (praváčka) – konflikt, týkajúci sa dieťaťa, domova, matky
Prsník, pravý (praváčka) – konflikt s partnerom alebo inými osobami
Priedušky – teritoriálny konflikt
Krčok maternice – silná frustrácia (pocit márnosti)
Hrubé črevo – škaredý nestráviteľný konflikt
Pažerák (ezofakus) – nemôže to mať alebo prehltnúť
Žlčník –konflikt v rivalite (súperení)
Srdce – neustály, nepretržitý konflikt
Črevá – nestráviteľný kus hnevu
Obličky – nechcieť žiť, konflikt súvisiaci s vodou alebo tekutinou
Hrtan – pocit úzkosti alebo zdesenia
Pečeň – strach z hladovania
Pľúca – strach z umierania alebo zadusenia, zahŕňajúcxi strach pre niekoho iného
Lymfatické uzliny – strata sebaúcty, spojené s miestom
melanóm – pocit špiny, pošpinenosti, zneuctenia
Stredné ucho – neschopnosť získať životne dôležité informácie
Ústa, nemôcť žuť alebo udržať
Pankreas – úzkostno-hnevlivý konflikt s členmi rodiny, dedičstvo
Prostata, škaredý konflikt so sexuálnymi spojeniami alebo podobné významy
Konečník , strach byť neužitočný
Koža – strata bezúhonnosti, nedotknuteľnosti
Slezina – šok z fyzikého alebo emocionálneho zranenia
Žalúdok – nestráviteľný hnev, prehĺtanie príliš veľké sústo
Semenníky alebo vaječníky – porážka v konflikte
Štítna žľaza – pocit bezmocnosti
Maternica- sexuálny konflikt
 
 
Konflikty pre niektoré iné choroby sú nasledovné:
Diabetes a hypoglykémia: praváčky – ženy – hypoglykemia sa rozvinie z úzkosti, z odmietnutia a odporu, u ľaváčky sa rozvinie diabetes so závislosťou na inzulíne. U muža praváka sa rozvinie diabetes so závislosťou na inzulíne z konfliktu odolávania alebo bojovania proti niečomu sa u muža ľaváka rozvinie hypoglykémia.
 
Srdcový infarkt – boj za teritórium alebo jeho obsah
Hemoroidy: obaja žena praváčka s problémom identity , taktiež muž ľavák s teritoriálnym hnevom vo fáze liečenia dostane hemoroidy. 
Multiple sclerosis a paralýza (ochrnutie): nechopnosť uniknúť alebo pokračovať alebo pridržiavať sa alebo nevedieť, čo robiť. 
Psoriáza: zahrňuje konflikt odlúčenia, týkajúci sa matky, otca, rodiny, domova, priateľov alebo “domácich miláčikov”
Psychózy všetkého druhu majú jeden alebo viac aktívnych Hamerových kolónií v každej z obidvoch častí mozgu.
 
Vitiligo, Leukoderma: škaredý alebo brutálny konflikt z odlúčenia 
 
Čo sa týka AIDS, Dr. Hamer spozoroval, že nikto ešte nezomrel na AIDS bez toho, aby mu predtým povedali, že je HIV pozitívny, alebo uveril, že je. Dôsledok je taký istý, ako s rakovinou. Je to negatívne chápanie, spájané s AIDS, čo spôsobuje jeho devastačný i efekt.
 
U ľavorukých individualít sa rozvinie problém na opačnej strane ako u nefalšovaných pravákov. Preferencia pri používaní ruky sa môže otestovať sledovaním, ktorá ruka je na vrchu, keď tlieskame. Ruka na vrchu je vedúca ruka. S pravorukosťou všetky svaly na pravej strane tela sa týkajú partnerstva a prípadne vzťahov inými individualitami, svaly na ľavej strane s deťtmi alebo vlastnou matkou. Tieto podmienky sa môžu zmeniť s antikoncepčnými pilulkami alebo menopauzou. 
 
 
Fáza uzdravovania
Začiatok DHS (Dyrk-Hamerovho syndrómu) je odlišný od iných konfliktov, ktoré zažívame v našich každodenných životoch. Spôsobuje to pokračujúci stress, výsledkom čoho je tendencia vývinu chladných rúk a nôh, nedostatok apetítu, strata váhy, nespavosť a upínanie sa na obsah konfliktu. Ak sa konflikt čoskoro nevyrieši, dlhotrvajúci stress vedie k špecifickým symptómom a k rozvoju rakoviny alebo iným chorobám. 
Ak sa konflikt vyrieši, pacient sa viac nezaoberá s obsahom konfliktu, ruky sú znovu teplé, vracia sa normálny spánok, ale môže sa vyskytnúť slabosť, vyčerpanosť a potreba oddychu. Tieto aspekty ukazujú, že parasympatický nervový systém je teraz pod kontrolou. Toto je začiatok liečiacej fázy, ktorá môže byť dlhá a ťažká.
 
Počas prvej časti uzdravovacej fázy vidíme zadržovanie vody a zápaly, ale tumor prestáva rásť. Toto napokon vedie k uzdravovacej kríze, ktorú Hamer volá epileptická alebo epileptoidná kríza, pretože je to spôsobené edémom v Hamerových kolónií poškodenia mozgu. Tu je vidno unikátne symptómy pre každú chorobu.
 
Telo potom začne vylučovať naakumulovanú vodu, pacient postupne získava silu a telesné funkcie sa stávajú normálne. Teraz začne spojovacie tkanivo v mozgu, glia (podporné nervové tkanivo) naprávať Hamerovo kolónie. Toto môže byť interpretované konvenčými rádiologistami ako rýchlorastúci tumor a podľa toho aj liečený. Hamer píše, že reálny mozgový nádor neexistuje, pretože nervové bungy v mozgu sa nemôžu deliť. 
 
Hamer odhaduje, že 99 % mozgových príhod, ako porážka, krvácanie do mozgu, cysty a tumory sú spôsobené uzdravovaním prípadov Hamerových kolónií a týmto je to dočasné a sebalimitujúce. Ak tam nie je nevhodný medicínsky zásah, najvýznamnejšia podpora v týchto situáciách je redukcia akéhokoľvek opuchu.
 
 
Náprava tkanív
 
Po uzdravovacej kríze sú adenokarcinómy odstránené hubami a mikrobaktériami, pokiaľ vírus hepaptitídy môže pomôcť regenerovať pečeň. V tomto štádiu, bakérie, vírusy a huby (plesne) môžu pomôcť zničiť tumor a napraviť poškodené tkanivá,taktiež spôsobiť zápal, bolesť a horúčku. Ak sa Vám zdá čudné, že Hamer považuje mikróby ako základných priateľov a pomocníkov v liečení rakoviny, urobil dokonca ešte prekvapujúcejší objav. V jeho ontogenickom systémome tumorov a rakovine rovnocenných chorôb rozlišuje medzi dvomi opačnými procesmi počas aktívnej konfliktnej fázy. V závislosti na lokácii Hamerových kolónií v mozgu, môžu byť buď bunkové bujnenie alebo bunková deštrukcia.
Prvá skupina má bunkové bujnenie a tumor narastá počas fázy konfliktu a potom odstráni
nadbytočné bunky s pomocou mikróbov počas uzdravujúcej fázy. Druhá skupina spôsobuje bunkovú deštrukciu počas fázy konfliktu vyúsťujúci do vredov, nekróz a tkanivových dier postuhujúcich napr. kosti (osteoporosis), ľadviny, slezina alebo vaječníky. 
 
Počas fázy uzdravovania, táto druhá skupiny skúša vytvárať diery cez bunkové bujnenie. Tkanivové nekrózy, (odumretie tkaniva) a osteolýzy (rozkladajúce sa kosti) sú teraz obnovené baktériam, z toho prvá forma sú abscesy (hnisavé ložiská v tele), ktoré sú potom zaplnené zjazveným tkanivom a neskoršie zrnitým tkanivom k vytvoreniu osteosarkómu, lymfómu, fibrómu a liečiacich cýst.
 
Taktiež leukémia sa zvyčajne objaví počas uzdravujúcej fázy, ako následok poškodenia kostnej drene radiáciou alebo rakovinou kosti. 
 
Podľa Hamera tieto podmienky sú všeobecne sebalimitujúce a vymknú sa zpod kontroly len keď sa udeje prídavný konfliktný šok alebo je telo príliš staré alebo slabé alebo “vďaka” metódam konvenčnej medicíny.
Naopak, počas tohoto namáhavého obdobia. prírodzené liečebné metódy sa sústreďujú na podporu tela a mysli . Väčšina uzdravení postupuje bez vážnejších problémov, ale asi 10 % potrebuje plnú podporu skúseného terapeuta,najmä v období liečebnej krízy. 
 
Liečenie psychického konfliktu. 
 
Hlavná úloha v každom prípade rakoviny je nájsť pôvodný emocionálny šokový zážitok a uistiť sa, že bol vyliečený alebo sa lieči. V mnohých prípadoch sa to napraví samo. Pacient trpí efektom liečebnej fázy.
 
Napríklad, niekto príde o farmu alebo podnik, ale začal už ďalšie výnosné podnikanie alebo uspokojujúce hobby. Ako následný efekt môže byť tumor, ktorý sa postupne stáva nečinný, skrytý alebo sa rozkladá. Okolo 40 % tumorov bolo objavených počas rutinného medicínskeho šetrenia a bolo konštatované, že sú staré a neškodné, že sú nečinné alebo zvápenatené. Ale komplikácie sa môžu vyskynúť ak medicínsky zásah vštepí konfliktný šok strachu zo smrti, ktorý vyvolá rast takého istého alebo iného tumoru.
 
Avšak v niektorých prípadoch pôvodného konflikt môže byť ešte aktívny alebo tam môže byť ešte iný aktívny konflikt. Pretože to, ale nevieme, musíme v každom prípade nájsť pôvodný a akékoľvek iné konflikty. Potrebujeme myslieť spätne, špeciálne od jedného do dvoch rokov, pred tým ako náš problém začal a analyzovať našu emociálnu históriu počas tohoto obdobia predtým aj potom. Tiež meditácie a terapia návratu môžu byť užitočné pri zisťovaní kondliktých šokov.
 
 
Ak máme ešte silnú emocionálnu odpoveď, keď objavíme obsah konfliktu, potom si môžeme byť istý, že je nedoriešený. Ak je to vôbec možné, je najlepšie riešiť to prirodzeným spôsobom. Napríklad, ak to bolo spôsobené stratou partnera, riešenie je, nájsť si niekoho iného, ak stratíte dieťa, otehotnieť znovu alebo si adoptovať dieťa alebo kúpiť domáce zvieratko. Rakovina nepokračuje po treťom mesiaci tehotenstva, pretože tehotenstvo má prioritu. 
 
Ak nie je prirodzené riešenie možné, potom je vhodné použitie riadenej predstavivosti, buď sám sebe alebo pomocou partnera alebo vhodným terapeutom. V stave relaxácie a meditácie obnovte alebo prežite konflikt tak intenzívne, ako je možné a potom nahraďte vytúženým alebo akceptovateľným očakávaním. Tvorte a prežívajte túto novú predstavu tak živo a detailne ako je možné, viďte to, cíťte to a ak je to možné tak to dokonca počujte a voňajte. Pôvodný zážitok Vás môže poznačiť spomienkami s nesúvisiacimi detailami Vášho utrpenia, na ktoré môžete reagovať s alergiami. Môžete to skúsiť prekonať tým istým spôsobom riadenej predstavivosti.
 
Ak nie je možná žiadna z týchto metód, pretože cítite, že musíte pokračovať vo Vašich súčasných povinnostiach alebo skúške z akéhokoľvek dôvodu, potom už môže pomôcť len vzrastajúce duchovné porozumenie alebo zmierenie . V opačnom prípade si buďte vedomí Vašej zraniteľnosti a vyhýbajte sa ďalším konfliktovým šokom, ale keď sa Vám už prihodí, uvoľnite ho z vášho systému tak skoro, ako je to možné. Naviac, silne verím, že všetky aktívne konflikty budú ukončené a uzdravovacia fáza začne, ak sme schopní silno cítiť lásku a odpustenie v nás a potom ju vyžarovať ku všetkým ostatným, ale najmä k niekomu, o kom máte pocit, že Vám mohol ukrivdiť. Ďalej môžeme uľahčiť uzdravovaciu fázu očakávaním, že bude krátka a mierna a povedie nás k úplnému uzdraveniu.
 
Môj názor je, že plné uzdravenie vyžaduje dvojfázový program k vyliečeniu konfliktu. Prvý krok zahŕňa náležité vyjadrenie emocionálneho šokového zážitku. Strata milovanej osoby, znamená pocit a vyjadrenie vnútorného žiaľu alebo smútku, strata zamestnania, majetku alebo podnikania znamená cítenie a vyjadrenie hnevu, frustrácie, alebo sklamania, ktoré sme cítili vtom čase. Druhý krok zahrňuje obnovenie vonkajších poškodení, ako hľadanie iného partnera, domáceho zvieratka, práce, podnikania alebo hobby.
 
Podľa Hamera, zvieratá v divočine, dostávajú rakovinu z toho istého šokového programu, ako my, ľudia. Viac ako 80-90 % z nich prežíva a chorobu ani veľmi nezbadajú, pretože uzdravovacia fáza môže nabrať jej prirodzený smer. Tie, ktoré uhynú sú hlavne zvieratá, ktoré nemôžu vyriešiť ich vnútorný konflikt, ako znovuzískanie ich teritória od rivalov, alebo nahradenie stratených mláďat.
 
V ľudskej spoločnosti je to odlišné, pretože prirodzený uzdravovací proces je pravidelne narušovaný. Začína to dostávaním utišujúcich prostriedkov a antidepresív počas aktívnej konfliknej fázy, ktoré nám zabraňujú brániť sa a znovunadobudnúť “teritórium” Toto môže viesť k diagnóze rakoviny, čo spôsobí ďalší prídavný aktívny konflikt a končí s morfiom, ktoré úplne znemožní uzdravovacie odozvy. 
 
Kým Hamer neverí, že zdravá strava, lieky, čistenie ablebo zdravý zdravý spôsob života vo všeobecnosti môžu liečiť rakovinu, toto určite môže byť dôležité, aby sme prežili utrpenie uzdravovacej fázy. Hamer považuje všetky choroby založené na dvoch fázach, spočiatku s aktívnym konfliktom nasledovaným (ak je možné) uzdravovacou fázou, ktorá zvráti konfliktný program. Nehovorí tomu už viac choroby, ale špecilálny biologický program. Všetko, čo tvrdí, overil na viac ako 31.000 pacientoch a zistil, že jeho teória je potvrdená v každom jednom prípade bez výnimky. Hamer tvrdí, že Nová medicína globálne má 95 % mieru úspechov v liebe rakoviny. 
 
www.germannewmedicine.ca
www.pilhar.com.
Germánska nová medicína  (GNM) je terapia
 
Je nepresné tvrdiť, že GNM je terapia, teória či filozofia, v ktorú máme veriť.
 
"Ak veríš, tak popieraš pravdu a realitu. Skutočnosť je neznáma a tvoja viera či neviera v nepoznané je len tvojou projekciou seba samého, preto skutočnú realitu nepokrýva. Veríš, lebo ti to prináša uspokojenie, nádej, zmysel života. V skutočnosti tvoja viera má nízku výpovednú hodnotu o skutočnosti"

Jiddu Krishnamurti

Dr. Hamer vďaka objavu 5 biologických zákonov, ktoré sa skrývajú pod pojmom Germánska nová medicína, odkryl  novú a pokročilú formu vnímania embryológie, biológie a medicíny ako celku. Aj preto si "nárokuje" názov  Nová medicína! Práve objav 5 prírodných biologických zákonov predstavuje evolučný krok  v pochopení medicíny, jej integráciu s biologickým vývojom človeka, prináša "gravitačný zákon", ktorý nám konečne vysvetľuje prečo padá jablko zo stromu. 5 prírodných zákonov je nemenných, aplikovatelných na všetko živé bez výnimky.   Preto tu nejde o otázku viery. Mali by sme veriť gravitačnému zákonu? Nie, lebo je to nepopieratelný fakt! Podobne ako GNM. Tu nejde o prijímanie, či odmietanie...prípadne vytrhovanie z kontextu... Ak chcete GNM členiť, tak to je ako s kúskovaním samotného človeka. Bolo by to ako usudzovanie o veľkosti ľadovca z toho, čo vidíme na povrchu vodnej hladiny. Zanedbávali by sme podstatu. Keďže sa rozprávame o 5 prírodných biologických zákonoch, tak GNM predstavuje univerzálnu cestovnú mapu, ktorú môže použiť akýkoľvek lekár či terapeut. Pochopením týchto zákonov sa môže nastaviť rozumná, cielená a tým aj efektívna a úspešná terapia. Takže pod pojmom GNM je oveľa viac než "len" terapia.


Konvenčná medicína je vedecká
 
Konvenčná medicína nepochybne musí používať vedecké metódy (pozorovanie, štatistika atď), ale tieto predpoklady z nej ešte nevytvárajú vedu. Hypotéza je predpoklad, vyhlásenie, ktorého vierohodnosť nebola dokázaná,  ale je plošne prijímaná a z nej sa dedukujú ďalšie teórie a premisy. Používanie vedeckých metód ešte neznamená, že ide o vedu, dokonca prírodnú vedu. Školská medicína nemá žiadnu teóriu, ktorá by nebola založená len na hypotéze (nepotvrdený predpoklad) vo vzťahu k biologickým zmenám, k "chorým" jedincom. Napr. vo vzťahu k pacientom s rakovinou  je tu celý rad  predpokladov, špekulácií, ktoré sú vyvodzované len zo štatistiky. To však vôbec neumožňuje vysvetliť príčinu ochorenia, špecifické prípady a napr. spontánne uzdravenia. Pre sumarizáciu, konvenčná medicína obsahuje celý rad vyhlásení a ich verifikácia nie je uskutočnená, lebo ide o hypotézy, preto pojem lekárska veda prinajmenšom v druhom slove nie je úplne  na mieste.

GNM je nevedecká
 
GNM má  vedecký základ. Korešponduje s presnými kritériami prírodnej vedy.  Je založená ná zákonoch platiacich v každom prípade a na žiadnej hypotéze. Ich platnosť je možné overiť tak na  prípadoch rakoviny ako aj na akejkoľvek inej chorobe. GNM v každom prípade ponúka  vedecké vysvetlenie akejkoľvek biologickej zmeny bez potreby hypotézy. Tento prístup umocňuje možnosti vhodnej a na vedeckosť založenej terapii.
 
Konvenčná medicína uznáva prácu Dr. Hamera


25 rokov po objave Dr. Hamera americká nadácia Heal Breast Cancer Foundation spustila výskumný projekt scenovania mozgu, čo má demonštrovať to, čo paradoxne Dr. Hamer už dávno dokázal na vyše 45 000 prípadoch pacientov. Každému orgánu prináleží  konkrétne mozgové relé, spúšťačom rakoviny je špecifický emočný konflikt jasne demonštrovaný aj v mozgu.viď.(www.healbreastcancer.org/brainrelay.php)

Medzitým.... objavy Dr. Hamera  sa  nezverejňujú, potláčajú,  "postihnuté" centrá na mozgu sa naďalej nesprávne majú za nádory na mozgu. Jedným dychom onkológovia vravia, že mozgové bunky (neuróny) sa nemôžu deliť a napriek tomu nádory na mozgu vraj existujú! Aj z toho pohľadu je tvorba nových buniek (pre prípad neurónov) z medicínskeho pohľadu úplne nelogická!
 
Dr. Hamer je v spore so svojim žiakmi
 
Sú to žial práve žiaci samotní, ktorí  prekrúcajú objavy Dr. Hamera do podoby, ktorá  je na míle vzdialená od rigoróznej vedeckej teórie. Je to delikátna záležitosť, ale  ten kto skúma GNM v celej jej šírke dokáže tieto nezrovnalosti slušne detektovať a odčleniť plev od zrna. O plagiátorstve jeho diela a adaptácii na 100 spôsobov sa zmieňovať ani nebudeme, lebo je to len vizitka ich autorov a propagátorov. Je potrebné však o tom hovoriť, lebo tu ide o životy nevinných ľudí, ktorým sa častokrát dáva falošná nádej, sú "liečení" bez toho, aby si boli vedomí eventuélnych dopadov. Prezentácia GNM vo "vynovených podobách" sa častokrát  míňa účinkom, lebo si osoby neuvedomujú riziká tých či oných terapeutických  postupov. O mnohých konfliktoch, ktorých emočné uvolnenie môže byť aj  fatálne sa ani nehovorí ( syndróm zberných kanálikov obličiek, program koronárnej žily, koronárnej artérie a iné). Lekár či terapeut pracujúci s 5 prírodnými zákonmi zároveň si vždy všíma  všetky 3 úrovne človeka: psyché, orgán, mozog. Bez ich synchronného vnímania nie je možné nastaviť správne očakávania ani pre dotknutú osobu a ani pre terapiu.

Pacienti Dr. Hamera zomierali
 
"Bolo spomenuté, že 7 pacientov zomrelo (po viacnásobnej chemoterapii), ktorí sa na poslednú chvílu  snažili porozumieť ešte Novej medicíne. Nepoznal som osobne ani jedného z nich, ani ich  mená, ich lekárske spisy už vôbec nie"
Dr Ryke Geerd Hamer

Niet onkológa na svete, ktorí ešte nevidel žiadneho zo svojich pacientov zomierať.  Dr. Hamer nie je výnimka.  Napriek tomu aj v pokročilých štádiách jeho úspešnosť bola nad 90%.  Podľa oficiálnych štatistík 98% pacientov "liečených" chemo, radioterapiou, opiátmi do 7 rokov po terapii skonajú.  Tie 2 % šťastlivcov sú pacienti, ktorí boli "pristihnutí" už v pokročilej fáze hojenia organizmu  a tým pádom chemoterapia nezanechala také ničivé účinky na ich tele, aby to viedlo k mortalite. V krátkosti, kritici Dr. Hamera, ktorí sa snažia o jeho zdiskreditovanie sú ignorantmi faktov, pretože si naivne myslia (nechcú si priznať), že ich konvečná liečba by mala v týchto hraničných prípadoch taktiež neúspech!
 
Dr. Hamer neodporúča lieky
 
"Dr. Hamer neodporúča žiadne lieky počas hojenia organizmu."
 
V jednom z vyhlásení Dr. Hamer dopĺňa, že akýkoľvek sympatikotónny liek môže priniesť úľavu a pomoc počas hojivej fázy organizmu. Praktikant GNM sa nestavia proti medikamentom,  ale ovláda a je si vedomý, že Matka príroda telesné procesy dokonale optimalizovala. Tí čo ho obviňujú z nepoužívania morfia na úľavu od bolesti, nie sú si vedomí jeho zničujúceho efektu tak na úrovni fyzickej, mentálnej ako aj úrovni mozgu. Neuvedomujú si, že sú aj iné prostriedky pomoci...
 
Chemoterapia  môže byť braná do úvahy
 
V tomto smere je Dr. Hamer neoblomný:

" V súčasnosti sme konfrontovaní s touto  nebezpečnou pseudoterapiou, ktorá vychádza z absolútneho nepochopenia a nepoznania biologických zákonov Novej medicíny". Podľa Dr. Hamera objaviteľ chemoterapie by si záslúžil náhrobný kameň v pekle!"

Paradoxne mnoho onkológov, keby si mohlo vybrať pre seba alebo blízkych by chemoterapiu úplne odmietli.  Dr. Georges Mathé, onkológ je dobrým príkladom: keby sa mi vyvinula rakovina, tak by som nikdy nepodstúpil konvenčnú terapiu! Len obete, ktoré sa držia ďaleko  od týchto spôsobov majú šancu sa z toho vyzliecť  bez újmy na koži" Dr. Georges Mathé. "Scientific Medicine Stymied", New Medicines (Paris), March 1989.

V roku  1985, Dr. Georges Mathé, bývalý prezident  the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)  bol liečený na karcinóm  priedušiek u Dr. Hamera. Napriek tomu, že mal tú osobnú česť sa vďaka nemu vyliečiť, naďalej pokračoval "liečbe" tisícov pacientov konvenčným spôsobom otravy a ožarovania.
Dr. Hamer neodporúča chirurgický zákrok
 
Je to absolútne nesprávne tvrdenie. Dr Hamer navrhuje rozumné chirurgické zákroky, predovšetkým odstraňovanie len samotného rakovinového útvaru v  prípade, že je tam  riziko mechanickej bariery, upchatia atď. Chirurgický zákrok môže pomôcť aj  ako pomôcka, aby sa u osoby napr. z titulu konfliktu z poškodenej estetickej stránky, nevyvinula ďalšia rakovina. V niektorý prípadoch hojivá fáza so sebou prináša aj nepríjemné aspekty (hnisanie, tuberkuloidné odbúravanie), čo je možné napr. za istých prípadov chirurgicky odstrániť, minimalizovať.
 
Dr. Hamer odmieta psychoterapiu
 
Dr. Hamera obviňujú z toho, že sa odvoláva na  "biologiu" (konfliktný alebo biologický šok)  a  nie na psychológiu alebo "psychobiológiu". V skutočnosti on nikdy neoddeľuje od seba 3 úrovne človeka (psyché, orgán, mozog), čo paradoxne usvedčuje tých kritikov, ktorí sa zaoberajú buď len s telom alebo len so psyché človeka
 
Vyjadrenie Dr. Hamera:

25 január, 2008

Terapia GNM

Lekár budúcnosti aplikujúci Novú germánsku medicínu nebude "masovým" lekárom. Musí byť otvoreným, ľudským, vysoko kvalifikovaným so širokým rozhľadom tak v oblasti fyziológie orgánov, fungovania psyché ako aj mozgu.  Pretože v germánskej novej medicíne niet špecialistov, či špecializácií ( gynekológia, onkológia, kardiológia). Daný lekár bude musieť byť schopný prepojiť všetky úrovne v človeku. Osoba musí byť vybavená náležitými vedomosťami ako aj dávkou intuitívneho vnímania. Bez osobnej charizmy však nebude môcť naviazať  kontakt s dotknutou osobou. Možno, že zo 100 lekárov bude vhodný len 1. Len tým, že si prečítame pár kníh, ukončíme semináre (Meta-zlodejov, hotheads & company, atď.) v kombinácii s nejakými magickými rituálmi či v kombinácii s konvenčnou medicínou  sa z nikoho nestane poloboh a dokonca takýto prístup môže byť aj nebezpečný.
Dr. Hamer
 
Len veľmi málo psychiatrov a psychológov  pozná detailne  prácu Dr. Hamera z oblasti psychických a afektívnych porúch, čo im znemožňuje vnímať tieto diagnózy v celej ich šírke. Dokonca mnohí ani nevedia, že Dr. Hamer dlhé roky pracoval na psychiatrických klinikách, kde sa neschopnosť diagnózu reálne riešiť suplovala podávaním psychotických liekov. Zároveň mnohé nepochopenia o GNM v tejto oblasti  rezultujú z nekvalifikovaných prekladov diela Dr. Hamera predovšetkým vo francúzštine. Dr. Hamer prináša pre psychiatrov a psychológov obrovskú a hodnotnú pomôcku, aby svoju prácu mohli vykonať presnejšie a účinnejšie. Vďaka napr. CT skenom lekár okamžite vie, aká zmena momentálne prebieha o daného pacienta. Áno, aj psychologické potiaže majú svoje korene v biológii. Mnohé ťažké prípady sa riešia vo veľmi krátkom čase. Dlhotrvajúce a viacnásobné sedenia nie sú potrebné.... Čo nemusí byť pre každého profitabilné... Dr. Hamer zistil, že pristupovať k pacientovi je možné len komplexne berúc do úvahy všetky jeho dimenzie.

Dr. Hamer je klamár a kriminálnik
 
Pravdou  je, že GNM teória a jej účinnosť provokuje súdy, lekársku vedu i profesiu, farmaceutický priemysel. Nedostatok objektívneho prístupu aj  zo strany médií znevažuje dané objavy, a to aj napriek tomu, že boli viackrát oficiálne overené a vedecky potvrdené.  V čom sa Dr. Hamer previnil? V tom, že odmietol odvolať  zákony Novej medicíny a navrátiť sa ku konvenčnej medicíne. Je to ako keď predstierame, že Zem je plochá a pritom vieme, že je guľatá. Jeho metóda rakovinovej liečby je paradoxne najúspešnejšia zo všetkých, čím sa jej "konkurent" v podobe akademickej medicíny vôbec nemôže pochváliť. Tí lekári, ktorí otvorene praktizujú na základe princípov GNM sú postihovaní a perzekvovaní.  Ide predovšetkým o štáty ako Nemecko, Rakúsko, Francúzko a Belgicko. Len španielské súdy rozhodli o tom, že  to nie je ich úloha rozhodnúť medzi terapiami a protikladnými lekárskými teóriami.
 
Počas pojednávania  proti  Dr. Hamerovi, verejný prokurátor (Wiener Neutsadt, v Rakúsku) musel priznať, že  6,000 z 6,500  pacientov v pokročilom štádiu rakoviny stále žili po 4-5 rokoch a to len vďaka terapii  Dr. Hamera.
 
Perzekvovaný Dr. Hamer bol 2 krát vaznený v neľudských podmienkach a 10 krát unikol atentátu. 16 februára 2006 ho konečne oslobodili, odvtedy si našiel azyl v Nórsku, kde pokračuje vo výskume, viac menej sa tým vyhýba represáliám, ktoré by na neho čakali v rámci štátov Európskej únie. Jeho príbeh je podobný  Dr. Ignace-Philippe Semmelweisovi, ktorého taktiež obviňovali a pranierovali (skončil na psychiatrii internovaný). Jeho  jedinou "vinou" bolo, že  presviedčal o potrebe umývať si ruky (po patologickom výskume)  pred stykom s tehotnými mamičkami z dôvodu ohrozenia  prenosu infekcie. Jeho myšlienky sa uchytili žial až po jeho smrti...
 
Hamer je psychopat a fundamentalista
 
Nemecký zákon  umožňuje vylúčiť lekára z asociácie a zbaviť ho aprobácie na základe skutočnosti, že je napr. klasifikovaný ako duševne nepríčetný. Tento postup bol proti Dr. Hamerovi použitý  v roku 1986, keď  po  odmietnutí lekárskych dogiem ho zbavili práva vykonávať lekársku prax. Mnohí ho obviňujú z tvrdohlavosti, ale Dr. Hamer si nepripúšťal, aby svoj revolučný objav od pása zavrhol a odvolal. Nespravil tak ani pod hrozbou vazenia, čo svedčí skôr o jeho integrite! Tí ktorí pracujú s daným objavom a pritom sa nehlásia k odkazu GNM,  popierajú a ignorujú ďalekosiahly spoločenský odkaz objavu a to len z dôvodu strachu alebo potrieb ega, ktoré sa obáva prísť o iluzórne benefity doby postavenej na hlavu. V roku 1987 súd ho klasifikoval za psychopata bez toho, aby ho vôbec videl. Išlo o ten istý súd, ktorý  mu odobral  lekársku aprobáciu za to, že nepoprel svoj objav, ktorý dokáže kedykoľvek verifikovať. Súd to samozrejme vedel.
 
Dr. Hamer je hlavou sekty
 
Dnes sa koncept sekty častokrát používa na elimináciu nepohodlných inštitúcií alebo čohokoľvek, čo vytŕča z mainstreamu. Dr. Hamer nikdy nemal následovníkov. Liečil nespočetne veľa pacientov, ktorí stále žijú a sú desiatky terapeutov aplikujúcich jeho objav bez toho, aby ho čo  i len raz videli, osobne  poznali. Daní ľudia sa GNM pridržiavajú nie z  dôvodu nepodloženej viery, ale pre pravdivosť a účinnosť objavu Dr. Hamera. Názor si môže spraviť každý.
 
 
Dr. Hamer je rasista a antisemita
 
Dr. Hamer objavil, že časť židovského národa sa už vyše 20 rokov riadi pri svojom liečeni princípami GNM, kým iné národy sú vystavované  naďalej konvenčnej  liečbe. Toto zistenie by Hamer konštatoval aj keby sa týkalo inej národnosti, aj  keby to boli Japonci či Afričania. Je Dr. Hamer antisemitom, ak sa mu vyhrážali zo židovskej lóže, ktorej existencia je potvrdeným faktom a ktorému pripisuje zodpovednosť za mnoho pokusov o atentát voči svojej osobe?
 
14. mája 2001 vyjadril svoje stanovisko v doleuvedenom duchu:

"(…) Israeliti, predovšetkým  Chassidimovia praktizujú GNM vyše 20 rokov tajne a to s úspešnosťou do výšky 98%.  Tento fakt potvrdila aj nemocniva z Tel Avivu.  Izraeliti  však "liečia" nežidov  konvenčnou metódou, kým vo svojich radoch sú verní  účinnému postupu liečby v duchu GNM. Dr. Hamer nezávisle od  národnosti, rasy akéhokoľvek človeka   odmieta, aby jeho revolučný objav bol uzurpovaný len pre úzku skupinu ľudí, národnosť.  Zároveň odmieta, aby sa v tichosti praktizujúcimi lekármi tolerovali toxické formy pseudoterapie, ktorá vedie k úmrtiu tisícov pacientov ročne. Postoj Dr. Hamera je nemenný a za vyhodením z vyše 50 kliník vidí jasné prepojenie horeuvedenej lóže, ktorá nemá záujem o zverejnenie objavu GNM pre širokú vrstvu populácie celého sveta. Žial obete nemajú žiadne lobby a končia na bytúnku. Dr. Hamer už nemá čo stratiť, preto si dovoľuje veci nazvať pravými menami. Dr. Hamer opakovane neodmieta plošne žiadnu rasu, náboženstvo, ale principiálne bojuje so zoskupeniami, ktoré nemajú eminentný záujem o blaho ľudstva a to z egoistických a peňažných záujmov.


Viac tu: http://gnm.webnode.sk/news/myty-a-fakty-o-gnm/
http://gnm.webnode.sk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Výzkumníci z McGill Cancer Center poslali 118 lékařům, expertům na rakovinu plic, dotazník k zjištění míry důvěry, kterou měli k terapiím, jichž běžně používali. Byli požádáni, aby si představili, že by sami dostali tuto nemoc, a kterou ze šesti současných experimentálních terapií by si v tomto případě vybrali. Odpovědělo 79 lékařů. 64 z nich řeklo, že by nesouhlasili s žádnou léčbou zahrnující cis-platinum - jednu z chemoterapeutických drog, kterou běžně používali - a 58 ze 79 těchto lékařů se domnívalo, že všechny v úvahu přicházející experimentální terapie jsou neakceptovatelné kvůli neúčinnosti a vysoké toxicitě chemoterapie."
(Philip Day „Cancer: Why we are still dying to know the truth", Credence Publications, 2000)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one