Nekonvenčné metódy proti rakovine na jednej webke.
Túto webku som tvoril pod vplyvom ilúzie, nechal som sa oklamať satanom, ale Boh mi otvoril oči, preto je dôležité len to, čo je napísané v tomto úvode. 

Žijeme vo svete dobra a zla, dobro je od Boha, zlo od jeho protivníkov. Ak budeme mať radi Boha tak, ako má rád on nás, otvoríme si tak cestu k uzdraveniu. Na tomto svete môžete byť Duchovne uzdravení, čo je oveľa cennejšie než fyzické uzdravenie, pretože je večné, a je v budúcnosti zárukou celkového zdravia. Čítajte Nový zákon, a pre jeho správne pochopenie proste Boha.

Keby som mal rakovinu, nevybral by som si žiadnu z uverejnených metód liečenia, ale povedal by som si, dej sa Božia vôľa. Ak ma bude chcieť Boh telesne uzdraviť, tak to urobí
.

Ešte krátko príbeh Jóba z Biblie: Veril v Boha, konal ako si myslel že chce Boh, a mal sa dobre. Satan ale Bohu povedal: Zahrňuješ ho priazňou, preto verí v tvoju spravodlivosť, ale nechaj mňa pôsobiť namiesto seba, a uvidíme či bude aj naďalej v teba veriť. Jób po nepríjemnostiach od satana prestal veriť Božej spravodlivosti, pretože nepochopil, že je skúšaný vo viere v Božiu spravodlivosť. Boh mu nakoniec vysvetlil, že naša viera v jeho spravodlivosť je skúšaná v ťažkých podmienkách, pretože Adam s Evou si okrem dobra vybrali aj zlo, a preto ak sa chcú vrátiť do Božieho sveta, musia ostať verní Bohu aj v ťažkých podmienkach. 

(administrátor)




























































































































































.
 
„Výzkumníci z McGill Cancer Center poslali 118 lékařům, expertům na rakovinu plic, dotazník k zjištění míry důvěry, kterou měli k terapiím, jichž běžně používali. Byli požádáni, aby si představili, že by sami dostali tuto nemoc, a kterou ze šesti současných experimentálních terapií by si v tomto případě vybrali. Odpovědělo 79 lékařů. 64 z nich řeklo, že by nesouhlasili s žádnou léčbou zahrnující cis-platinum - jednu z chemoterapeutických drog, kterou běžně používali - a 58 ze 79 těchto lékařů se domnívalo, že všechny v úvahu přicházející experimentální terapie jsou neakceptovatelné kvůli neúčinnosti a vysoké toxicitě chemoterapie."
(Philip Day „Cancer: Why we are still dying to know the truth", Credence Publications, 2000)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one