Nekonvenčné metódy proti rakovine na jednej webke.
Topiaci sa stebla chytá. Máloktoré steblo je tak silné, aby zachránilo topiaceho. 10 stebiel zachytených naraz dáva väčšiu šancu na záchranu. Nezaručujem, že vám niečo z tejto webky pomôže poraziť rakovinu!

Vilcacora

(prevzaté z internetu, pravdivosť informácií som nepreveroval!)

Zvesti o úspešnom použití liečivých prípravkov z Vilcacory sa pred niekoľkými desaťročiami postupne začali dostávať z Peru do celého sveta. Veľkú zásluhu na tom má aj páter Szeliga a jeho krajania. Hoci tento poľský misionár nie je lekárom, niektorí ho označujú za jedného z najúspešnejších lekárov, či liečiteľov na svete. On totiž prípravkami z Vilcacory ale aj z iných liečivých rastlín z peruánskeho pralesa vyliečil veľké množstvo ľudí s rôznymi chorobami, vrátane zhubných nádorov i AIDS.

V dnešnej dobe sa výskumu liečebných účinkov prípravkov z Vilcacory venuje množstvo vedeckých a lekárskych centier v mnohých krajinách - okrem Peru, Rakúska a Poľska napr. aj v Nemecku, Anglicku, Maďarsku, Taliansku, Švajčiarsku. O veľkom záujme odbornej verejnosti o Uncaria tomentosu svedčí okrem iného aj skutočnosť, že v roku 1994 sa v Ženeve pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) konala medzinárodná konferencia venovaná výlučne tejto rastline. Účastníci konferencie konštatovali, že od objavenia chinínu žiadna iná rastlina z Južnej Ameriky nevyvolala toľko pozornosti a záujmu odborníkov zo sveta vedy.

Vedecké výskumy a klinické štúdie potvrdili množstvo pozitívnych, či liečebných účinkov Vilcacory. Medzi nimi na prvom mieste treba uviesť pozitívny vplyv na imunitný systém. To je jedným z vysvetlení pozitívnych výsledkov získaných pri liečení rôznych infekčných ochorení. Významným je zistenie, že ide nielen o rôzne bakteriálne infekcie, ale aj o ochorenia vyvolané plesňami (napr. kandidózy), parazitmi, ale hlavne rôznymi vírusmi. Rovnako ako protiinfekčná je dôležitá aj protinádorová imunita. Aj v boji proti obávaným nádorovým chorobám sa Vilcacora osvedčila. Zaujímavé sú aj skúsenosti s antimutagénnym účinkom Vilcacory. (Mutagenita znamená schopnosť vytvárať mutácie, ktoré môžu viesť k vzniku nádorov.) V tejto súvislosti je pozoruhodná informácia z 38. čísla časopisu Journal of Ethnopharmacy z r. 1993. Zistilo sa, že moč nefajčiarov nevykazuje mutagénnu aktivitu, pričom moč fajčiarov áno. Po aplikácii prípravku z Vilcacory mutagénna aktivita v moči fajčiarov výrazne klesla. Z tohto prakticky vyplýva, že je vhodné Vilcacoru užívať aj preventívne najmä u fajčiarov.


.

 

 

 

„Výzkumníci z McGill Cancer Center poslali 118 lékařům, expertům na rakovinu plic, dotazník k zjištění míry důvěry, kterou měli k terapiím, jichž běžně používali. Byli požádáni, aby si představili, že by sami dostali tuto nemoc, a kterou ze šesti současných experimentálních terapií by si v tomto případě vybrali. Odpovědělo 79 lékařů. 64 z nich řeklo, že by nesouhlasili s žádnou léčbou zahrnující cis-platinum - jednu z chemoterapeutických drog, kterou běžně používali - a 58 ze 79 těchto lékařů se domnívalo, že všechny v úvahu přicházející experimentální terapie jsou neakceptovatelné kvůli neúčinnosti a vysoké toxicitě chemoterapie."
(Philip Day „Cancer: Why we are still dying to know the truth", Credence Publications, 2000)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one