Nekonvenčné metódy proti rakovine na jednej webke.
Topiaci sa stebla chytá. Máloktoré steblo je tak silné, aby zachránilo topiaceho. 10 stebiel zachytených naraz dáva väčšiu šancu na záchranu. Nezaručujem, že vám niečo z tejto webky pomôže poraziť rakovinu!

Nová germánská medicína

Dr. Ryke Geerd Hamer objevil přírodní zákonitosti průběhu všech onemocnění. Bylo to před více než 25 lety, kdy sám, jakožto šéflékař onkologické kliniky v Bavorsku, onemocněl rakovinou. Napadly ho jisté souvislosti, na jejichž základě se následovně sám uzdravil.

Zkoumal pak u svých pacientů, jestli to u nich je také tak, a bylo. Když zveřejnil svou vědeckou práci o původu a léčení rakoviny, kdy je úmrtnost na rakovinu maximálně 5%, byl z kliniky vyhozen. Po mnoha útocích stran veřejných sdělovacích prostředků, lobistů farmaceutického průmyslu a dalších, se musel z Německa vystěhovat.

Základní myšlenky

Dr. Hamer dokazuje, že každé onemocnění je dvoufázové a začíná nějakým biologickým konfliktem či šokem.

· Konflikt nebo šok může být pro dotyčnou osobu ztráta dítěte, partnera, rodičů, práce či domova. Jiným druhem konfliktu může být, když nemůžeme něco zkousnout, něco strávit, když jsme utrpěli ztrátu sebeúcty nebo zažili narušení vlastního revíru a podobně.

· První fázi onemocnění nazýváme konflikt-aktivní. Člověk na tu událost či konflikt stále myslí, nemůže kvůli tomu usnout, má studené končetiny. Tato fáze se nazývá též sympatikotonní, neboť je aktivována ta část nervového systému, která se odborně nazývá sympatikus. Tato část je aktivní v akci, v ohrožení, při stresu.

· Druhá fáze onemocnění se nazývá léčebnou nebo také post-konfliktní , tedy po ukončení konfliktu. Vyznačuje se únavou, zvýšením teploty, bolestmi hlavy, zánětlivými procesy. To, co se v těle během konfliktní fáze pokazilo, se v této léčebné fázi opravuje.

Po ukončení léčebného procesu je člověk opět v normálu, zdráv, ba dokonce zdravější než před začátkem konfliktu, neboť tělo se poučilo – např. po zaplnění děr po kostní rakovině je kostní tkán hustější a pevnější než před tím – čímž chce organismus zabezpečit, že se něco podobného v budoucnu již nestane.

Tělo člověka se v mateřském těle vyvíjí ze třech původních zárodečních plátků, zvané entoderm, mesoderm a ektoderm. Z těchto zárodečních plátků se pak vyvíjí všechny orgány. Pro Novou Medicínu je důležité, že v konflikt-aktivní fázi reagují orgány dvojím způsobem, podle toho, do které skupiny podle zárodečných plátků patří:

1. orgány, vznikající z entodermu a část orgánů vznikajících z mezodermu tvoří v konflikt-aktivní fázi výrůstky, nádory, zvětšují se. Oproti tomu

2. orgány, vznikající z ektodermu a část orgánů vznikajících z mesodermu v konflikt-aktivní fázi zmenšují svoji substanci, tzn. vznikají díry a svrasklost orgánů, popř. se snižuje jejich funkčnost.

V léčebné fázi se v prvním případě za pomocí zánětů narostlá tkáň odbourává, k čemuž nám slouží bakterie. Ve druhém případě se úbytek tkáně rekonstruuje, nově vystavuje, k čemuž nám slouží jiné bakterie a viry. Přesněji řečeno, každý druh konfliktu s příslušným postiženým orgánem používá své typické, k léčení potřebné mikroorganismy.

Dalším objevem je skutečnost, že se na snímcích (pomocí magnetické resonance – CT) mozku v okamžiku začátku konfliktu objeví typické kruhy, vypadající jakoby se hodil do vody kámen. Tyto kruhy jsou vidět ihned po začátku konfliktu, a jejich umístění v mozku udává jak obsah konfliktu, tak orgán, na kterém se tento konflikt projeví.

Tyto kruhy, nazvané podle jejich objevitele HH (Hamersches Herd = Hamerské ohnisko), takto vypadají po celou dobu konflikt-aktivní fáze. Když dojde k vyřešení konfliktu, začíná se HH měnit: do oblasti místa soustředných kruhů se nabírá tekutina, vzniká edém neboli otok v mozku. Ten je příčinou již zmíněných bolestí hlavy v léčebné fázi. Vrcholem a též kritickým momentem léčebné fáze je pak, když mozek za pomoci otoku provedl své opravy a nyní se ho snaží vypudit. Mozek se na místě HH stáhne, aby vytlačil již přebytečnou vodu, což způsobí epileptoidní symptomy v oblasti, pro kterou je tato část mozku příslušná. To znamená že dotyčný příslušný orgán může na několik vteřin i minut být neschopen funkce. Kritická je tato situace zejména u srdce (klasický příklad infarkt myokardu), méně nebezpečné je to u orgánů, jejichž chvilková nečinnost život pacienta neohrožuje.

Pro lékaře, kteří by chtěli používat Novou Medicínu, je ovšem potřeba znát ještě jeden důležitý objev Dr. Hamera, tj. zákonitost pravé a levé ruky. Přiřazení orgánu k určitému místu v mozku se u těchto dvou skupin liší. Při konfliktu „ztráty partnera“ budou mít pravačky postižený jiný orgán než levačky. Zrovna tak u jiných konfliktů. Pro lékaře je tedy nutné vědět, zda je pacient pravák nebo levák, aby mohl správně přiřadit umístění HH v mozku a příslušný orgán v těle.

Na tisících pacientech bylo dokázáno, že objevy Dr. Hamera platí ve všech případech bez výjimky. Tyto poznatky už existují od roku 1981. Masivně se však potlačují. Neboť kdyby se podle nich léčilo, byly by prázdné nemocnice, prázdné psychiatrie, stejně jako ohromný výpadek zisku a mnoho nezaměstnaných ve všech povoláních, patřících k lékařsky-průmyslovému komplexu. Tyto biologické zákonitosti nalezl Dr. Hamer empiricky. Byly jím doposud dokumentovány na přinejmenším 20.000 případech a bez výjimky potvrzeny. Dají se přezkoušet všude, kdykoliv a na každém libovolném pacientovi.

Zdroj: časopis Medium

Oficiální stránky Nové Germánské medicíny: http://www.newmedicine.ca/

Pozrel som si ten 4 hodinový dokument o germánskej medicíne a určite je na tom niečo pravdy. Psychosomatické ochorenia nie sú ničím neznámym, a tu vôbec nejde o to, že je človek vo svojej povahe psychicky labilný. Ide o disharmonizáciu ľudského ja, ktoré v tomto duchu pôsobí na telo. Túto disharminizáciu spôsobuje väčšinou okolie, pretože človek sám nemá prirodzené sklony sa disharmonizovať. Existuje kopa vyriešených chorôb behom okamihu (niekedy regenerácia trvá dlhšie), ak sa vyrieši jej skrytý psychický stresor. Na túto tému je aj germánska medicína, ktorá ale ako sa zdá nikdy neskúmala prospešný účinok lepšej stravy, či potravinových doplnkov na zdravie človeka. Tak isto prechádza ohľadom baktérií, či vírusov do protipólu školskej medicíne bez toho, že by uvážila stav niekde uprostred, t.j. že baktérie a vírusy sú v ofenzíve následkom oslabeného organizmu, ktorý im to umožňuje. Rozhodne sú ale niektoré myšlienky z germánskej medicíny zdraviu prospešné.

Vrátim sa ešte k novej germánskej medicíne. Ako lieky klasickej medicíny, tak aj vitamíny považuje za zpomalovače uzdravenia. Myslím vysoké dávky, ako trebárs pri nádche či rakovine. Potlačí sa prejav choroby, ktorý NGM považuje za liečebný proces tela. Súhlasím s tým, že chorobný prejav môže byť prejavom liečenia, ale nesúhlasím s tým, že všetky chorobné prejavy sú procesom liečenia. Ak by to platilo ako som pochopil z NGM, tak moje telo sa už lieči v kuse 40 rokov a tie prejavy sa postupne zhoršovali namiesto uzdravenia. A to vôbec neviem o tom, že by som mal nejaký nevyriešený konflikt ako udržiavač choroby. Najhoršie životné konflikty proti harmónii môjho ja som už dávno spracoval k mojej spokojnosti, takže nie je dôvod na udržiavanie bio konfliktu v mojom tele. Prejavy choroby, vlastne liečenia podľa NGM nastávajú po odoznení konfliktu a ja ich mám už 40 rokov, konflikt desaťročia spracovaný a furt nie a nie sa uzdraviť. Takže týmto môžem považovať za správnu len časť NGM, pretože ja som živý príklad toho, že to nefunguje len tak, ako sa to snaží prezentovať NGM. Ja musím papať vysoké dávky béčiek, nie aby som potlačil symtómy choroby a spomalil tak svoje uzdravenie, ale práve naopak dodal to, čo poškodené miesta zregeneruje, pretože organizmus sám na to nestačí. Takže NGM z môjho pohľadu prezentuje okrem múdrostí aj hlúposti.

 

Dr.Hamer mal výnimočný úspech v jeho liečbe rakoviny,Oveľa vyšší, o akom som kedy počul pri tejto liečbe. Počas niekoľkých vážnych súdnych konaní prenasledovaného doktora Hamera, verejný prokurátor ( Wiener-Neustadt-Rakúsko) musel priznať že po 4 až 5 rokoch bolo ešte nažive 6000 zo 6500 pacientov, zväčša v pokročilom štádiu rakoviny. To je vyše 90 %, takmer pravý opak výsledkov očakávaných konvenčnou liečbou v pokročilých štádiách.
Dr Hamer začal jeho výskum, keď sa u neho rozvinula rakovina semenníkov, po tom, čo bol zastrelený jeho syn. Následne vyšetril a zdokumentoval vyše 15.000 prípadov rakoviny a vždy našiel prítomné nasledujúce charakteristiky, ktoré nazval” Železné pravidlá rakoviny”
 
Železné pravidlá rakoviny
 
1. Každá rakovina a príbuzné choroby začínajú ako DHS (Dirk Hamerov syndróm), ktorý predstavuje vážny akútne-dramatický a izolovaný konflikt - šokový zážitok. To sa prejaví simultánne na troch úrovniach: psychike, mozgu a telesnom orgáne.
2. Predmet psychického konfliktu rozhodne o umiestnení lokality ohniska alebo Hamerovho zhluku v mozgu a lokalite rakoviny v orgáne.
3. Priebeh psychického konflliktu je vo vzájomnom vzťahu s rozvojom Hamerovho zhluku v mozgu a priebehu rakoviny v orgáne.V momente šokového konfliktu nastane skrat na predurčenom mieste v mozgu. Toto môže byť nasnímané s komputerovou tomografiou (CT) a vyzerá to ako sústredné kružnice na strelecký cieľ, alebo ako povrch vody po tom, čo tam dopadol kameň. Neskoršie, keď sa konflikt vyrieši, obraz CT sa zmení a vyvinie sa opuch a nakoniec zjazvené tkanivo.
 
Ako špecifické a presne lokalizované môžu byť tieto mozgové poškodenia je vidno z nasledujúceho príkladu: Po jednej profesionálnej prednáške podal iný lekár Dr. Hamerovi CT mozgu pacienta a požiadal ho o vysvetlenie. Dr. Hamer zo snímky diagnostikoval, že pacient má čerstvo krvácajúci nádor močového mechúra v uzdravovacej fáze a starý karcinóm prostaty, cukrovku a zmyslovú paralýzu v konkrétnej oblasti, okrem toho zodpovedajúce emocionálne konflikty.
 
K všeobecnému úžasu, dr. Hamer bol schopný preukázať, že v tom istom čase, ako sa objavia cielené sústredné lézie, CT orgánu môže preukázať takéto sústredné poškodenia. Podľa Dr. Hamera toto sa udeje ihneď, keď psychický šok zasiahne úroveň podvedomia a v tej istej sekunde sa začne rozvíjať rakovina. Ale tým istým mechanizmom môžu byť spôsobené aj iné choroby. Ako prudko sa choroba rozvinie záleží na mnohých psychologických , energetických a výživových faktoroch, ale jeho podstata a lokácia sú rozhodnuté obsahom šokového konfliktu.
Hamer verí, že vzájomý vzťah medzi emocionálnymi šokovými udalosťami, zasiahnutými mozgovými oblasťami a súvisiacimi telesnými orgánmi sa rozvíja ako prispôsobenie ľudského vývoja podobnému programu v živočíšnom svete. Keď neočakávane zažijeme emocionálne utrpenie, uvedie sa do chodu pohotovostný nápravný program, čo je akýsi program biologického konfliktu s cieľom návratu bytosti do normálu. Takéto programy sa môžu dokonca aplikovať na rodiny a iné skupiny.
 
 
Hamer dáva nasledujúci príklad. Matka vidí dieťa pri nehode. V evolučných termínoch, dieťa sa zotaví rýchlejšie, keď dostáva mlieko navyše. Preto sa program biologického konfliktu pokúša stimulovať produkciu mlieka narastajúcim počtom buniek prsníka. Keď je matka praváčka, toto okamžite spôsobí objavenie sa Hamerovej kolónie v špecifickej pravej časti jej mozgu, ktoré súvisí s ľavým prsníkom. Keď sa dieťa zotaví, začne sa riešiť konflikt a mlieko nie je viac potrebné, matka dostane v tomto prsníku neškodnú formu tuberkulózy , ktorý rozloží nadbytočné bunky. Avšak keď chýba potrebná mykobaktéria, potom oblasť zvápenatie ako nečinný nádor. 
 
Ten istý proces platí aj pre zvieratá. Ovca, ktorej vlk zabije jahňa je náchylná na rakovinu vemena, strana závisí od toho či je ľavonohá alebo pravonohá. Zvyčajne sa ale u ovce tento konflikt vyrieši tak, že porodí ďalši mláďa. 
 
Nasledujúci príklad môže ilustrovať pôvodnú hodnotu tohto mechanizmu prežitia. Predstavme si, že lev naháňa antilopu. Antilopa musí okamžite mobilizovať všetky zdroje prežitia. Nervový systém (sympatikus) preberie vládu a navyše sa zaktivizuje špecifické nervové centrum, ktoré stimuluje aktivitu pľúc. Po úspešnom úniku zviera oddychuje a dominantný sa stane parasympatický nervový systém na dobu, kým sa znormalizujú telesné funkcie. 
 
V prípade, že je človeku diagnostikovaná rakovina, dokonca aj keď je diagnóza zlá, dá sa do pohybu ten istý biologický program, spôsobený tým istým strachom zo smrti, čo pomohol zvieraťu uniknúť smrti. Úroveň stresu sa zvýśi a mozgovo-pľúcne spojenie je aktivované, ale teraz nie je kde uniknúť. Môže trvať roky, než je konflikt vyriešený. Ččlovek je pod trvalým stresom, taktiež j mozgom je vyvolávaná aktivita, ktorá preberá formu narastajúcej kapacity pľúc neprestajným delením buniek. 
 
Tento proces môže byť zastavený len vypnutím spúšťacieho mechanizmu v mozgu cez utlmenie pôvodného šokového konfliktu. Toto sa stane, keď pacient následne podstúpi operáciu alebo prírodnú liečbu, v ktorú on alebo ona úplne uveria, že povedie k vyliečeniu. Avšak u tej istej procedúry u pacienta, ktorý má pochybnosti o efektívnosti tejto liečby a problém zostane nevyriešený, choroba pokračuje. Vďaka práci Dr. Hamera, toto nie je nepodložený predpoklad, ale pomerne vedecký fakt, ktorý môže byť overený kedykoľvek na CT snímkou mozgu.
 
Výber ohniska konfliktu sa deje asociáciou podvedomia. Napríklad biologický konflikt zahrňujúci vodu, ale tiež iné tekutiny, ako mlieko, alebo oleje, vedú k rakovine ľadvín, strach zo smrti k rakovine pľúc a psychologické prehltnutie ”väčšieho kúsku” než môžeme stráviť, k rakovine žalúdka alebo čriev. Pôvodne v zvieracom svete, je to skutočne veľký kus potravy, ale pre nás to môže byť nadmerný finančný záväzok alebo nejaký iný záväzok, ktorý sme si nabrali a nemôže byť naplnený. Avšak, cieľové ohnisko nie je určené samou udalosťou, ale presnejšie psychologickou významnosťou, ktorú má pre nás v čase udalosti.
 
Toto Hamer ilustruje iným príkladom: Žena, ktorá nájde jej manžela v posteli s inou ženou, ako sexuálna frustrácia spôsobuje rakovinu maternice. Keď to namiesto toho prežije ako partnerský konflikt, potom to v u ženy- praváčky vedie k rakovine pravého prsníka. Keď pocit z konfkliktu je strach a odmietnutie, potom to spôsobuje hypoglykémiu.
 
Ak nedostatok sebaúcty bol spôsobený v zlyhaní v športe, skôr ako v s pojení so sexualitou, potom problémby môžu vziknúť v ruke alebo nohe, prípadne v prstoch alebo ramene. 
Ďalšia typická situácia , ktorá môže viesť k biologickému konfliktu je strata postavenia, milovanej osoby, zamestnania, drahocenného majetku alebo teritória.
 
Dr. Hamer verí, že väčšina metastáz, alebo sekundárnych tumorov je spôsobených strachom z rakoviny, alebo strachom zo smrti, následkom negatívnej diagnózy alebo diagnózy rakoviny, ktorú pacient povedia. Avšak, v prípade, kde výsledný konflitný šok nemusí byť strach zo smrti, ale skôr hnev, nenávisť alebo konflikt z odlúčenia s partnerom alebo deťmi, potom by sa tumor mohol objaviť na iných miestach. Taktiež diagnóza rakoviny hrubého čreva zvyčajne vedie k rakovine pečene, kvôli podvedomému strachu z vyhladovania.
Všeobecná beznádejnosť, zúfalstvo a bezvýznamnosť tvoria chronický stress, ktorý bráni liečeniu rakoviny a iných chorôb. Podľa Hamera skutočná príčina rakoviny a iných chorôb je neočakávaný traumatický šok, na ktorý nie sme emocionálne pripravení. Nasledujúci zoznam ukazuje niektoré vzťahy medzi emocionálnymi konfliktmi a cieľovými orgánmi.
 
Nadobličková kôra - nesprávny smer, mravný úpadok
Močový mechúr - škaredý konflikt, špinavé triky
Kosť – nedostatok sebaúcty, pocit menejcennosti
Miečne prsné žlazy – vyžadujúca starostlivosť alebo disharmónia
Prsné mliečne kanáliky – konflikt separácie, oddelenia
Prsník, ľavý (praváčka) – konflikt, týkajúci sa dieťaťa, domova, matky
Prsník, pravý (praváčka) – konflikt s partnerom alebo inými osobami
Priedušky – teritoriálny konflikt
Krčok maternice – silná frustrácia (pocit márnosti)
Hrubé črevo – škaredý nestráviteľný konflikt
Pažerák (ezofakus) – nemôže to mať alebo prehltnúť
Žlčník –konflikt v rivalite (súperení)
Srdce – neustály, nepretržitý konflikt
Črevá – nestráviteľný kus hnevu
Obličky – nechcieť žiť, konflikt súvisiaci s vodou alebo tekutinou
Hrtan – pocit úzkosti alebo zdesenia
Pečeň – strach z hladovania
Pľúca – strach z umierania alebo zadusenia, zahŕňajúcxi strach pre niekoho iného
Lymfatické uzliny – strata sebaúcty, spojené s miestom
melanóm – pocit špiny, pošpinenosti, zneuctenia
Stredné ucho – neschopnosť získať životne dôležité informácie
Ústa, nemôcť žuť alebo udržať
Pankreas – úzkostno-hnevlivý konflikt s členmi rodiny, dedičstvo
Prostata, škaredý konflikt so sexuálnymi spojeniami alebo podobné významy
Konečník , strach byť neužitočný
Koža – strata bezúhonnosti, nedotknuteľnosti
Slezina – šok z fyzikého alebo emocionálneho zranenia
Žalúdok – nestráviteľný hnev, prehĺtanie príliš veľké sústo
Semenníky alebo vaječníky – porážka v konflikte
Štítna žľaza – pocit bezmocnosti
Maternica- sexuálny konflikt
 
 
Konflikty pre niektoré iné choroby sú nasledovné:
Diabetes a hypoglykémia: praváčky – ženy – hypoglykemia sa rozvinie z úzkosti, z odmietnutia a odporu, u ľaváčky sa rozvinie diabetes so závislosťou na inzulíne. U muža praváka sa rozvinie diabetes so závislosťou na inzulíne z konfliktu odolávania alebo bojovania proti niečomu sa u muža ľaváka rozvinie hypoglykémia.
 
Srdcový infarkt – boj za teritórium alebo jeho obsah
Hemoroidy: obaja žena praváčka s problémom identity , taktiež muž ľavák s teritoriálnym hnevom vo fáze liečenia dostane hemoroidy. 
Multiple sclerosis a paralýza (ochrnutie): nechopnosť uniknúť alebo pokračovať alebo pridržiavať sa alebo nevedieť, čo robiť. 
Psoriáza: zahrňuje konflikt odlúčenia, týkajúci sa matky, otca, rodiny, domova, priateľov alebo “domácich miláčikov”
Psychózy všetkého druhu majú jeden alebo viac aktívnych Hamerových kolónií v každej z obidvoch častí mozgu.
 
Vitiligo, Leukoderma: škaredý alebo brutálny konflikt z odlúčenia 
 
Čo sa týka AIDS, Dr. Hamer spozoroval, že nikto ešte nezomrel na AIDS bez toho, aby mu predtým povedali, že je HIV pozitívny, alebo uveril, že je. Dôsledok je taký istý, ako s rakovinou. Je to negatívne chápanie, spájané s AIDS, čo spôsobuje jeho devastačný i efekt.
 
U ľavorukých individualít sa rozvinie problém na opačnej strane ako u nefalšovaných pravákov. Preferencia pri používaní ruky sa môže otestovať sledovaním, ktorá ruka je na vrchu, keď tlieskame. Ruka na vrchu je vedúca ruka. S pravorukosťou všetky svaly na pravej strane tela sa týkajú partnerstva a prípadne vzťahov inými individualitami, svaly na ľavej strane s deťtmi alebo vlastnou matkou. Tieto podmienky sa môžu zmeniť s antikoncepčnými pilulkami alebo menopauzou. 
 
 
Fáza uzdravovania
Začiatok DHS (Dyrk-Hamerovho syndrómu) je odlišný od iných konfliktov, ktoré zažívame v našich každodenných životoch. Spôsobuje to pokračujúci stress, výsledkom čoho je tendencia vývinu chladných rúk a nôh, nedostatok apetítu, strata váhy, nespavosť a upínanie sa na obsah konfliktu. Ak sa konflikt čoskoro nevyrieši, dlhotrvajúci stress vedie k špecifickým symptómom a k rozvoju rakoviny alebo iným chorobám. 
Ak sa konflikt vyrieši, pacient sa viac nezaoberá s obsahom konfliktu, ruky sú znovu teplé, vracia sa normálny spánok, ale môže sa vyskytnúť slabosť, vyčerpanosť a potreba oddychu. Tieto aspekty ukazujú, že parasympatický nervový systém je teraz pod kontrolou. Toto je začiatok liečiacej fázy, ktorá môže byť dlhá a ťažká.
 
Počas prvej časti uzdravovacej fázy vidíme zadržovanie vody a zápaly, ale tumor prestáva rásť. Toto napokon vedie k uzdravovacej kríze, ktorú Hamer volá epileptická alebo epileptoidná kríza, pretože je to spôsobené edémom v Hamerových kolónií poškodenia mozgu. Tu je vidno unikátne symptómy pre každú chorobu.
 
Telo potom začne vylučovať naakumulovanú vodu, pacient postupne získava silu a telesné funkcie sa stávajú normálne. Teraz začne spojovacie tkanivo v mozgu, glia (podporné nervové tkanivo) naprávať Hamerovo kolónie. Toto môže byť interpretované konvenčými rádiologistami ako rýchlorastúci tumor a podľa toho aj liečený. Hamer píše, že reálny mozgový nádor neexistuje, pretože nervové bungy v mozgu sa nemôžu deliť. 
 
Hamer odhaduje, že 99 % mozgových príhod, ako porážka, krvácanie do mozgu, cysty a tumory sú spôsobené uzdravovaním prípadov Hamerových kolónií a týmto je to dočasné a sebalimitujúce. Ak tam nie je nevhodný medicínsky zásah, najvýznamnejšia podpora v týchto situáciách je redukcia akéhokoľvek opuchu.
 
 
Náprava tkanív
 
Po uzdravovacej kríze sú adenokarcinómy odstránené hubami a mikrobaktériami, pokiaľ vírus hepaptitídy môže pomôcť regenerovať pečeň. V tomto štádiu, bakérie, vírusy a huby (plesne) môžu pomôcť zničiť tumor a napraviť poškodené tkanivá,taktiež spôsobiť zápal, bolesť a horúčku. Ak sa Vám zdá čudné, že Hamer považuje mikróby ako základných priateľov a pomocníkov v liečení rakoviny, urobil dokonca ešte prekvapujúcejší objav. V jeho ontogenickom systémome tumorov a rakovine rovnocenných chorôb rozlišuje medzi dvomi opačnými procesmi počas aktívnej konfliktnej fázy. V závislosti na lokácii Hamerových kolónií v mozgu, môžu byť buď bunkové bujnenie alebo bunková deštrukcia.
Prvá skupina má bunkové bujnenie a tumor narastá počas fázy konfliktu a potom odstráni
nadbytočné bunky s pomocou mikróbov počas uzdravujúcej fázy. Druhá skupina spôsobuje bunkovú deštrukciu počas fázy konfliktu vyúsťujúci do vredov, nekróz a tkanivových dier postuhujúcich napr. kosti (osteoporosis), ľadviny, slezina alebo vaječníky. 
 
Počas fázy uzdravovania, táto druhá skupiny skúša vytvárať diery cez bunkové bujnenie. Tkanivové nekrózy, (odumretie tkaniva) a osteolýzy (rozkladajúce sa kosti) sú teraz obnovené baktériam, z toho prvá forma sú abscesy (hnisavé ložiská v tele), ktoré sú potom zaplnené zjazveným tkanivom a neskoršie zrnitým tkanivom k vytvoreniu osteosarkómu, lymfómu, fibrómu a liečiacich cýst.
 
Taktiež leukémia sa zvyčajne objaví počas uzdravujúcej fázy, ako následok poškodenia kostnej drene radiáciou alebo rakovinou kosti. 
 
Podľa Hamera tieto podmienky sú všeobecne sebalimitujúce a vymknú sa zpod kontroly len keď sa udeje prídavný konfliktný šok alebo je telo príliš staré alebo slabé alebo “vďaka” metódam konvenčnej medicíny.
Naopak, počas tohoto namáhavého obdobia. prírodzené liečebné metódy sa sústreďujú na podporu tela a mysli . Väčšina uzdravení postupuje bez vážnejších problémov, ale asi 10 % potrebuje plnú podporu skúseného terapeuta,najmä v období liečebnej krízy. 
 
Liečenie psychického konfliktu. 
 
Hlavná úloha v každom prípade rakoviny je nájsť pôvodný emocionálny šokový zážitok a uistiť sa, že bol vyliečený alebo sa lieči. V mnohých prípadoch sa to napraví samo. Pacient trpí efektom liečebnej fázy.
 
Napríklad, niekto príde o farmu alebo podnik, ale začal už ďalšie výnosné podnikanie alebo uspokojujúce hobby. Ako následný efekt môže byť tumor, ktorý sa postupne stáva nečinný, skrytý alebo sa rozkladá. Okolo 40 % tumorov bolo objavených počas rutinného medicínskeho šetrenia a bolo konštatované, že sú staré a neškodné, že sú nečinné alebo zvápenatené. Ale komplikácie sa môžu vyskynúť ak medicínsky zásah vštepí konfliktný šok strachu zo smrti, ktorý vyvolá rast takého istého alebo iného tumoru.
 
Avšak v niektorých prípadoch pôvodného konflikt môže byť ešte aktívny alebo tam môže byť ešte iný aktívny konflikt. Pretože to, ale nevieme, musíme v každom prípade nájsť pôvodný a akékoľvek iné konflikty. Potrebujeme myslieť spätne, špeciálne od jedného do dvoch rokov, pred tým ako náš problém začal a analyzovať našu emociálnu históriu počas tohoto obdobia predtým aj potom. Tiež meditácie a terapia návratu môžu byť užitočné pri zisťovaní kondliktých šokov.
 
 
Ak máme ešte silnú emocionálnu odpoveď, keď objavíme obsah konfliktu, potom si môžeme byť istý, že je nedoriešený. Ak je to vôbec možné, je najlepšie riešiť to prirodzeným spôsobom. Napríklad, ak to bolo spôsobené stratou partnera, riešenie je, nájsť si niekoho iného, ak stratíte dieťa, otehotnieť znovu alebo si adoptovať dieťa alebo kúpiť domáce zvieratko. Rakovina nepokračuje po treťom mesiaci tehotenstva, pretože tehotenstvo má prioritu. 
 
Ak nie je prirodzené riešenie možné, potom je vhodné použitie riadenej predstavivosti, buď sám sebe alebo pomocou partnera alebo vhodným terapeutom. V stave relaxácie a meditácie obnovte alebo prežite konflikt tak intenzívne, ako je možné a potom nahraďte vytúženým alebo akceptovateľným očakávaním. Tvorte a prežívajte túto novú predstavu tak živo a detailne ako je možné, viďte to, cíťte to a ak je to možné tak to dokonca počujte a voňajte. Pôvodný zážitok Vás môže poznačiť spomienkami s nesúvisiacimi detailami Vášho utrpenia, na ktoré môžete reagovať s alergiami. Môžete to skúsiť prekonať tým istým spôsobom riadenej predstavivosti.
 
Ak nie je možná žiadna z týchto metód, pretože cítite, že musíte pokračovať vo Vašich súčasných povinnostiach alebo skúške z akéhokoľvek dôvodu, potom už môže pomôcť len vzrastajúce duchovné porozumenie alebo zmierenie . V opačnom prípade si buďte vedomí Vašej zraniteľnosti a vyhýbajte sa ďalším konfliktovým šokom, ale keď sa Vám už prihodí, uvoľnite ho z vášho systému tak skoro, ako je to možné. Naviac, silne verím, že všetky aktívne konflikty budú ukončené a uzdravovacia fáza začne, ak sme schopní silno cítiť lásku a odpustenie v nás a potom ju vyžarovať ku všetkým ostatným, ale najmä k niekomu, o kom máte pocit, že Vám mohol ukrivdiť. Ďalej môžeme uľahčiť uzdravovaciu fázu očakávaním, že bude krátka a mierna a povedie nás k úplnému uzdraveniu.
 
Môj názor je, že plné uzdravenie vyžaduje dvojfázový program k vyliečeniu konfliktu. Prvý krok zahŕňa náležité vyjadrenie emocionálneho šokového zážitku. Strata milovanej osoby, znamená pocit a vyjadrenie vnútorného žiaľu alebo smútku, strata zamestnania, majetku alebo podnikania znamená cítenie a vyjadrenie hnevu, frustrácie, alebo sklamania, ktoré sme cítili vtom čase. Druhý krok zahrňuje obnovenie vonkajších poškodení, ako hľadanie iného partnera, domáceho zvieratka, práce, podnikania alebo hobby.
 
Podľa Hamera, zvieratá v divočine, dostávajú rakovinu z toho istého šokového programu, ako my, ľudia. Viac ako 80-90 % z nich prežíva a chorobu ani veľmi nezbadajú, pretože uzdravovacia fáza môže nabrať jej prirodzený smer. Tie, ktoré uhynú sú hlavne zvieratá, ktoré nemôžu vyriešiť ich vnútorný konflikt, ako znovuzískanie ich teritória od rivalov, alebo nahradenie stratených mláďat.
 
V ľudskej spoločnosti je to odlišné, pretože prirodzený uzdravovací proces je pravidelne narušovaný. Začína to dostávaním utišujúcich prostriedkov a antidepresív počas aktívnej konfliknej fázy, ktoré nám zabraňujú brániť sa a znovunadobudnúť “teritórium” Toto môže viesť k diagnóze rakoviny, čo spôsobí ďalší prídavný aktívny konflikt a končí s morfiom, ktoré úplne znemožní uzdravovacie odozvy. 
 
Kým Hamer neverí, že zdravá strava, lieky, čistenie ablebo zdravý zdravý spôsob života vo všeobecnosti môžu liečiť rakovinu, toto určite môže byť dôležité, aby sme prežili utrpenie uzdravovacej fázy. Hamer považuje všetky choroby založené na dvoch fázach, spočiatku s aktívnym konfliktom nasledovaným (ak je možné) uzdravovacou fázou, ktorá zvráti konfliktný program. Nehovorí tomu už viac choroby, ale špecilálny biologický program. Všetko, čo tvrdí, overil na viac ako 31.000 pacientoch a zistil, že jeho teória je potvrdená v každom jednom prípade bez výnimky. Hamer tvrdí, že Nová medicína globálne má 95 % mieru úspechov v liebe rakoviny. 
 
www.germannewmedicine.ca
www.pilhar.com.
„Výzkumníci z McGill Cancer Center poslali 118 lékařům, expertům na rakovinu plic, dotazník k zjištění míry důvěry, kterou měli k terapiím, jichž běžně používali. Byli požádáni, aby si představili, že by sami dostali tuto nemoc, a kterou ze šesti současných experimentálních terapií by si v tomto případě vybrali. Odpovědělo 79 lékařů. 64 z nich řeklo, že by nesouhlasili s žádnou léčbou zahrnující cis-platinum - jednu z chemoterapeutických drog, kterou běžně používali - a 58 ze 79 těchto lékařů se domnívalo, že všechny v úvahu přicházející experimentální terapie jsou neakceptovatelné kvůli neúčinnosti a vysoké toxicitě chemoterapie."
(Philip Day „Cancer: Why we are still dying to know the truth", Credence Publications, 2000)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one