Nekonvenčné metódy proti rakovine na jednej webke.
Topiaci sa stebla chytá. Máloktoré steblo je tak silné, aby zachránilo topiaceho. 10 stebiel zachytených naraz dáva väčšiu šancu na záchranu. Nezaručujem, že vám niečo z tejto webky pomôže poraziť rakovinu!

Prečo sa umiera na leukémiu?

Prečo sa umiera na leukémiu? 

Stovky ľudí, hlavne detí, umiera ročne na Slovensku a Čechách na leukémiu. Onkologické autority sa pýšia 70 percentnou, vraj „vyliečenosťou“. Čo však znamená to, takzvané “vyliečenie”?

 Na stránke detskej onkológie v Košiciach sa uvádza, že „...ak sa u dieťaťa v priebehu piatich rokov od zistenia choroby neobjaví relaps (návrat ochorenia), možno ho považovať za vyliečené”. Smiešne! Smutne smiešne, lebo to prakticky znamená presne to, že ak na ďalši deň po uplynutí 5 ročnej lehoty pacient ochorie a/alebo následne podľahne leukémií, je onkologickými štatistikami pokladaný ze vyliečeného. Nuž, aj takéto abnormálne praktiky v zdravotníctve vznikajú a vznikajú častejšie, než si myslíme. Totiž, ak náhodou neviete, úmrtia na leukémiu sú zaznamenané najviac práve po piatom roku diagnostikovania tejto choroby. Aké je teda konečné a pravdivé percento vyliečených konvenčnou onkológiou, je len vo hviezdach a istotne sa viac približuje k NULE ako k 70-tim percentám.

Ďalšie skutočnosti 

Metabolická medicína dávno zistila a považuje leukémiu za bujnenie bielych krviniek spôsobené pliesňovou infekciou krvi v dôsledku nadmernej konzumácie pliesňotvornej stravy (bez dostatočného prísunu vitamínov a minerálov z ovocia, zeleniny a kvalitných bielkovín z rýb a strukovín), ako je hlavne kravské mlieko (prečítajte si LIST O MLIEKU v sekcii Pravda o mlieku). Túto plieseň je veľmi zložité v krvi pacienta diagnostikovať práve kôli samotnému rozsiahlému poškodeniu krvi. Vedci upozorňujú, že “je potrebné vykonať veľmi špecifické rozbory krvi, pri ktorých skúsený patológ presne vie, čé hľadá a zameriava sa na odhalenie mykózy”.

Metabolická medicína zaznamenáva len veľmi malú úmrtnosť pri leukémii a vysoké percento skutočnej a kompletnej vyliečiteľnosti leukémie pomocou antimykotík (protipliesňových liekov). Pravda, pacient sa musí vyhýbať mliečnym a iným pliesňotvorným výrobkom a nápojom a dbať na správne stravovanie.

Spojenie medzi leukémiou a pliesňou bolo odhalené, keď sa mnohým pacientom s leukémiou vyskytli pliesňové komplikácie (konkrétne pliesňová infekcia pľúc) a po podaní antimykotík sa nevyliečili len pliesňou postihnuté pľúca, ale sa neočakávane a nevysvetliteľne vyliečila aj leukémia.

Prečo medicína odmieta používať antimykotiká ako primárnu liečbu? 

Kampaň za pravdu v medicine kontaktovala celkom 12 onkologických oddelení na Slovensku a v Čechách, kde “liečia” aj leukémiu a ako sa dalo očakávať, ani na jednom z týchto oddelení nepočuli o spojitosti medzi leukémiou a pliesňami. Niektorí lekári však dodali, že občas svojím pacientom antimykotiká podávajú, ak sa im vyskytne pliesňová komplikácia. Prečo konvenčná medicína nemá vôľu liečiť leukémie antimykotikami je nanajvýš pozoruhodné, avšak nie nepochopiteľné. O politike v medicine a v onkológii si môžete prečítať v sekcii MEDICÍNA - VŠEOBECNE.

Trochu potešujúce je to, že onkologická akadémia v západnom svete začala po rokoch manipulovania konečne používať a odporúčať aspoň takzvanú antimykotickú profilaxiu (prevenciu) a to hneď pri zistení leukémie a počas celej liečby. Napríklad, v izraelskej štúdii publikovanej len nedávno 9. augusta 2007, sa v jej závere jasne odporúča, že “protipliesňová profilaxia sa má podávať všetkým pacientom po chemoterapii, tiež pacientom pri transplantácii kostnej drene a pacientom s rizikom leukémie” (http://www.jco.ascopubs.org/cgi/content/abstract/JCO.2007.12.3851v1 ).

Taktiež prvá európska konferenia o infekciách pri leukémii konaná 13. augusta 2007 vydala dekrét o používaní antimykotík pri liečbe leukémií

http://www.ichs.org/PDF%20files/ECILpressrelease.pdf .

To, že tieto životne dôležité informácie onkológia na Slovensku a v Čechách stále nevie (či vediet nechce?) svedči o nezáujme a  pochybnom prístupe zdravotnického systému k ťažko chorým pacientom.

Kampaň za pravdu v medicine preto silne odporúča pacientom (hlavne rodičom detí), obrátiť sa na svojích onkológov so žiadosťou o poskytnutie adekvátnej liečby antimykotikami, čo podstatne zlepší prognózu vyliečenia. 

Vo vyspelejších krajinách sa hromadia prípady, kde po odmietnutí podania antimykotík a následnom umrtí pacienta, bola v krvi leukémického pacienta zistená mykóza. Nemocnice sú zvyčajne v podobných prípadoch súdom uznané vynnými za zabitie z nedbanlivosti!

Iné zistenia Kampane za pravdu v medicíne 

Kampaň za pravdu v medicíne okrem horeuvedeného zistila, že mnohým leukémiou postihnutým pacientom sa na onkologických oddeleniach vo veľkom podáva mlieko a to i napriek tomu, že sa mlieko považuje za hlavnú z príčin leukémie (pozri rubriku PRAVDA O MLIEKU) a to nielen vedcami metabolickej medicíny, ale aj samotnými renomovanými onkológmi.

 

Na zamyslenie:  

-         Veľmi vysoké percento pacientov umiera na dôsledky chemoterapie, rádioterapie a teda deštrukcie imunity a zdravých buniek.

-         Menšie percento pacientov umiera v dôsledku toho, že sa nelieči primárna príčina leukémie – mykóza. Preto sa choroba veľmi často aj vracia.

-         Len nepatrné percento pacientov umiera kôli leukemii samotnej. To sa stáva len v prípade, keď je leukémia diagnostikovaná v jej úplne poslednom štádiu. 

 

Ako lieči leukémiu metabolická medicína? 

-         prvým, najdôležitejším krokom je okamžité vylúčenie pliesňotvornej stravy (kravské mlieko, bravčové mäso, údeniny, sladkosti atď.)

-         bežné, konvenčné antimykotiká – lieky (v pokročilých štádiách)

-         vysoké dávky vitamínu C (1000mg každé 2 hodiny)

-         prírodné antimykotiká (astragalus, wormwood, cesnak, škorica, oreganový olej, drevené uhlie…)

-         marhuľove jadrá (amygdalín - vit. B17) 7 jadierok 6 až 7 krát denne

-         komplex kvalitných vitaminov a minerálov

-         tráviace enzýmy (neživočíšne!)

-         2 a pol až 3 litre čistej, nebublinkovej vody denne!!! Z toho je veľmi nápomocné ak 1 liter je vysoko alkalická voda (s vysokým Ph) a obsahom kyslíka (napr. voda KAQUN)

-         zvýšený prísun kyslíka  

 

Kampaň za pravdu v medicíne

kampan@zdravie.sro.sk
05.05.2011 00:48:15
cykloturistika
Jeden přítel z Kanady se v e-mailu zmínil, že má známého s rakovinou prostaty. Ptal jsem se, proč nezkusí chlornan. Řekl, že se ho na to zeptá, a abychom to zkrátili, poslal jsem mu obálku s 50 gelovými kapslemi velikosti nula naplněnými chlornanem vápenatým z obchodu.V každém případě, ten muž v Kanadě využíval všech 50 kapslí asi ve 4 dnech, a pak mi zavolal a říkal, že se už cítí mnohem lépe, ale potřeboval by toho více, protože ještě není zdráv. Poslal jsem mu tedy ještě 50 kapslí, a nakonec volal, že se mu rakovina prostaty úplně vytratila, že je zdráv.
„Výzkumníci z McGill Cancer Center poslali 118 lékařům, expertům na rakovinu plic, dotazník k zjištění míry důvěry, kterou měli k terapiím, jichž běžně používali. Byli požádáni, aby si představili, že by sami dostali tuto nemoc, a kterou ze šesti současných experimentálních terapií by si v tomto případě vybrali. Odpovědělo 79 lékařů. 64 z nich řeklo, že by nesouhlasili s žádnou léčbou zahrnující cis-platinum - jednu z chemoterapeutických drog, kterou běžně používali - a 58 ze 79 těchto lékařů se domnívalo, že všechny v úvahu přicházející experimentální terapie jsou neakceptovatelné kvůli neúčinnosti a vysoké toxicitě chemoterapie."
(Philip Day „Cancer: Why we are still dying to know the truth", Credence Publications, 2000)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one